Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy diagnostyki parazytologicznej 1600-LekM22WYBPDP-J
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Ćwiczenia - 15 godzin
Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

W1: aktualną sytuację epidemiologiczną tropikalnych zarażeń pasożytniczych (C.W13)

W2: inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania (C.W16)

W3: podstawowe objawy chorobowe istotne w diagnostyce różnicowej parazytoz (C.W17)

W4: podstawy nowoczesnej diagnostyki parazytologicznej (C.W19)

Student potrafi:

U1: rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka w preparatach mikroskopowych (C.U7)

U2: różnicuje najczęściej spotykane parazytozy człowieka na podstawie omawianych przypadków klinicznych (C.U7)

W zakresie kompetencji społecznych student wykazuje:

K1: umiejętność poszukiwania i korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)

K2: odpowiedzialność związaną z działalnością zawodową w kategorii bezpieczeństwa własnego i innych osób pod kątem zagrożeń parazytologicznych (K_K02)

K3: świadomość własnych ograniczeń i potrzebę ciągłego procesu samokształcenia (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawozdanie bieżące (wykonane w trakcie ćwiczeń): W1, W2, W3, W4, U1, U2

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 60% punktów za każde sprawozdanie bieżące.

2. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych: U1, U2

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 60% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

3. Obserwacja przedłużona: K1, K2, K3.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 50% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

Zakres tematów:

1. Aktualne zagrożenia epidemiologiczne w aspekcie wybranych chorób pasożytniczych.

2. Metody wykorzystywane w laboratoryjnej diagnostyce parazytologicznej oraz metodyka badań naukowych w parazytologii.

3. Analiza wybranych przypadków klinicznych.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia praktyczne/ obserwacja mikroskopowa z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

- praca z książką z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

- metoda projektu z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

- pogadanka z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

- gry dydaktyczne

- quiz parazytologiczny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak, Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 7/8 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Marta Pawłowska, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Roland Wesołowski, Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kamiński, Rafał Butowt, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Marta Pawłowska, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Roland Wesołowski, Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Marta Pawłowska, Jarosław Nuszkiewicz 8/8 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Butowt, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak, Piotr Kamiński, Roland Wesołowski, Rafał Butowt, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Celestyna Mila-Kierzenkowska, Roland Wesołowski, Marta Pawłowska 8/8 szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
Celestyna Mila-Kierzenkowska 8/8 szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
Celestyna Mila-Kierzenkowska 8/8 szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
Celestyna Mila-Kierzenkowska 8/8 szczegóły
27 (brak danych), (sala nieznana)
Celestyna Mila-Kierzenkowska, Karolina Szewczyk-Golec 8/8 szczegóły
28 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Szewczyk-Golec, Alina Woźniak 8/8 szczegóły
29 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak 8/8 szczegóły
30 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak 8/8 szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak 8/8 szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak 8/8 szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Woźniak 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)