Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekologia człowieka z elementami higieny 2600-ZS-EC-3-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: W obecnym cyklu 20 godzin realizowanych zdalnie (zawieszenie zajęć z powodu epidemii Covid-19), 5 godzin realizowanych w formie tradycyjnej
Literatura:

Jak w części ogólnej.

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie i wyjaśnia podstawowe pojęcia z ekologii człowieka,

- charakteryzuje czynniki środowiskowe wpływające na rozwój i stan zdrowia człowieka,

- rozumie potrzebę propagowania edukacji ekologicznej i zdrowotnej

- promuje zasady zrównoważonego rozwoju

- rozróżnia typy przystosowań na poziomie organizmu i populacji,

- zna zasady zdrowego stylu życia,

- zna sposoby monitorowania stanu biologicznego populacji,

- zna przyczyny chorób i sposoby zapobiegania im,

- zna i rozumie badania biodemograficzne

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium - zaliczenie na ocenę.

W zakresie umiejętności - zaliczenie części praktycznej (ocena zadań praktycznych realizowanych w czasie ćwiczeń)

Kolokwium końcowe:

dst 60% - 69%

dst plus 70% - 79%

dobry 80% - 89%

dobry plus 90% - 95%

bardzo dobry powyżej 95%

Zakres tematów:

1. Człowiek i środowisko. Miejsce osobnika na tle populacji. Sposoby przystosowania osobnika i populacji do środowiska. Czynniki determinujące, stymulujące i modyfikujące rozwój. Trendy sekularne. Miejsce osobnika na tle populacji.

2. Kryteria i metody oceny stanu biologicznego osobnika i populacji.

3. Higiena żywienia: dieta i stan odżywienia człowieka. Zasady piramidy żywienia oraz bilansu energetycznego organizmu. Metody oceny wartości odżywczych produktów, ocena i konstruowanie jadłospisów. Sposoby zapobiegania wadom żywienia.

4. Higiena życia: uwarunkowania zdrowotne różnych grup wiekowych i społecznych. Główne współczesne zagrożenia zdrowia oraz prawidłowe zachowania zdrowotne. Podstawowe pojęcia z zakresu dezynfekcji.

5. Choroby transmisyjne człowieka: studia wybranych przypadków. Sposoby zapobiegania i rozprzestrzeniania chorób transmisyjnych.

6. Badania biodemograficzne. Historia, podstawowe definicje, opis ilościowy grup ludzkich.

7. Nadumieralność i struktura wieku. Konsekwencje biologiczne, ekologiczne i zdrowotne procesu urbanizacji.

8. Tablice wymieralności; pozytywne i negatywne mierniki sposobności do działania selekcji naturalnej.

9. Wprowadzenie do epidemiologii człowieka (pojęcie zachorowalności, zapadalności, czynniki patogenne, etiologia chorób i podział czynników chorobowych.

10. Ilościowy i jakościowy opis zjawisk chorobowych w populacjach ludzkich. Dawne i współczesne sposoby zapobiegania chorobom transmisyjnym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- metody podawcze (prezentacja)

- metody praktyczne (praca z modelami, instrumentami, danymi)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Kinga Linowiecka, Ewa Rogowska 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)