Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja na poziomie organizmu 2600-DM-IPO-1-S2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 18 h
Literatura:

-Podręczniki do neurofizjologii, neurobiologii

Np. Neurobiologia – Gary G. Matthews

-Zegar biologiczny i rytmika okołodobowa

Jerzy Z. Nowak, Jolanta B. Zawilska

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 1998, 1, 5-32

-Rytmy biologiczne

– uniwersalny system odczytywania czasu

Zawilska J., Nowak J.

Nauka 2006, 4, 129-133

-http://neuropedia.org.pl/zegar_biologiczny_ml/

-Glej – wróg czy przyjaciel?

Joanna Mika

Wszechświat, t. 115, nr 1–3/2014

Czasopismo „Świat mózgu” – patronat European Federation of Neurologocal Associacion

Literatura będzie uzupełniana na bieżąco na wykładach

Efekty uczenia się:

W1: ma wiedzę dotyczącą złożoności budowy organizmu (komórki, tkanki, organy) - K_W08

W2: rozumie istniejące zależności pomiędzy poziomem organizacji struktury a funkcją organizmu - K_W08, K_W19

W3: zna kluczowe pojęcia z zakresu biologii molekularnej, toksykologii oraz patogenezy - K_W08

W4: zna złożone systemy integracyjne w organizmie sterujące jego funkcją - K_W08, K_W19

W5: rozumie procesy adaptacyjne organizmu do zmian w środowisku - K_W08, K_W19

U1: posługuje się specjalistyczną terminologią oraz nomenklaturą biologiczną – w zakresie fizjologii, toksykologii, patofizjologii - K_U13

U2: posługuje się terminami specjalistycznymi z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii - K_U13

U3: tłumaczy działanie integracyjnych systemów w organizmie K_U13

U4: potrafi sporządzać i prezentować referaty posługując się poprawną terminologią naukową i specjalistyczną - K_U14

K1: ma świadomość ograniczeń, ale i nieustannego poszerzania się stanu wiedzy i rozwoju techniki; - K_K05

K2: rozumie potrzebę kształcenia przez całe życie - K_K05

K3: ma świadomość i potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju nauki i technologii dla służby zdrowia, przemysłu i gospodarki - K_K05

K4: potrafi tłumaczyć innym znaczenie wysokiego stopnia integracji i jego znaczenia w funkcjonowaniu organizmów - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie

- sprawdzian końcowy (testowy lub w postaci krótkich odpowiedzi na pytania) - w formie trydycyjnej na Wydziale

Uzyskanie oceny dostatecznej możliwe po uzyskaniu 60 % możliwych punktów za obecność, ze sprawdzianu oraz z przygotowania do wykładu odwróconego; ocena dobra jest za 80%, bardzo dobra od 93%.

Zakres tematów:

Wykład –Zakres Tematów

1. Homeostaza i integracja na poziomie całego organizmu

2. Plastyczność i elastyczność fenotypowa organizmu

3. Współdziałanie układu nerwowego, dokrewnego i immunologicznego oraz ich wpływ na psychikę.

4. Psychoneuroimmunologiczne aspekty reakcji stresowych.

5. Wpływ środowiska na homeostazę – sezonowe zmiany w percepcji stresu.

6. Integracyjna rola gleju w funkcjonowaniu układu nerwowego.

7. Jedność mechanizmów „wymiany” w skali mikro i makro w organizmie i w jego relacjach ze środowiskiem.

8. Ramy czasowe zmian w fizjologii (zmiany szybkie, długotrwałe, ewolucyjne, rozwojowe.

9. Działanie i znaczenie zegara biologicznego – rytmy biologiczne, zegar molekularny, melatonina, znaczenie rytmów.

10. Świadoma i zamierzona kontrola funkcjonowania organizmu człowieka.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, opis, pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Wykład prowadzony będzie w formie zdalnej - on line-synchronicznie w godzinach przewidzianych planem studiów na platformie TEAMS. Nagrywanie wykładu jest niedozwolone.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:00 - 14:30, (sala nieznana)
Małgorzata Jefimow, Justyna Rogalska, Maria Stankiewicz 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.