Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość projektów unijnych 1152-12-F21-AF-RaPRu
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

U1. Student potrafi określić wpływ pozyskania środków unijnych na sytuację finansową, majątkową oraz wyniki jednostki korzystającej ze wsparcia Unii Europejskiej poprzez odpowiednią wycenę skutków finansowych tych zdarzeń. [K_U04]

U2. Student sprawnie posługuję się przepisami prawa regulującymi rachunkowość i opodatkowanie środków pochodzących z UE (VAT i Podatek dochodowy). Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane z realizacją projektów unijnych w księgach rachunkowych. [K_U05]

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu rachunkowości i podatków w aspekcie prawidłowej ewidencji i opodatkowania środków unijnych. [K_K01]

K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań związanych z realizacją projektu unijnego. [K_K03 ]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

Student księguje w wybranej przez siebie technice (kartka, arkusz kalkulacyjny) zestaw 15 operacji gospodarczych oraz sporządza sprawozdanie z wydatków kwalifikowanych.

Następnie na platformie Moodle odpowiada na pytania dotyczące poszczególnych księgowań.

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

U1, U2 - Zaliczenie/kolokwium - "+++"

K1, K2 - Referaty i/lub aktywność rejestrowana na ćwiczeniach - "+++"

Dodatkowo na ocenę końcową wpływa aktywność rejestrowana na zajęciach oraz referaty studentów.

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna)

Zakres tematów:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Dyskusja nt. zakresu środków UE oraz roli służb księgowych w projektach unijnych (K1)

2. Dyskusja - Organizacja rachunkowości a środki UE –

ogólne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont, (K2)

3. Zadania - Segmentacja przedsiębiorstw na potrzeby UE (U1)

4. Zadania - Ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych (z pomocą arkusza kalkulacyjnego) zgodnie z tematami wykładów. (U2)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

a) księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

b) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla instytucji nadzorujących projekty

c) obliczanie podatków wynikających z zaangażowania środków UE

d) referaty nt. rodzajów i dostępności środków UE oraz ogólnych zasad rachunkowości w aspekcie środków pochodzących z UE.

Ćwiczenia wspomagane są platformą e-learningową (Moodle)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksander Zawadzki 34/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.