Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody pracy naukowej 2591-s1KOMP1Z-MPN
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Metody i kryteria oceniania:

Przy nauczaniu zdalnym:

- ocena ciągła, której podlegają: bieżące przygotowanie do zajęć (konferencji), aktywność podczas zajęć, odpowiedzi ustne, wykonywanie zadań domowych (na platformie Moodle lub przesyłanych prowadzącemu), ćwiczenia w pisaniu, prezentacje ustne, ocenianie prac i wypowiedzi innych studentów, zestawienia bibliografii (W1, W2, U3,U5, K1, K3);

- końcowe zaliczenie pisemne: praca bibliograficzna przesłana prowadzącemu (U1, U2, U4, K2);

- w razie niemożliwości udziału w wideokonferencji studentów obowiązuje wykonanie zadań dodatkowych uzgodnionych z prowadzącym.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Miejsce humanistyki wśród innych nauk, jej swoistość przedmiotowa i metodologiczna.

2. Główne typy wypowiedzi w dyskursie humanistycznym.

3. Opis bibliograficzny, bibliografia, przypisy.

4. Najważniejsze polskie bibliografie ogólne.

5. Najważniejsze polskie bibliografie literackie.

6. Wybrane bibliografie zagraniczne.

7. Wybrane słowniki i encyklopedie.

8. Wybrane zasoby internetowe.

9. Fazy pisania: koncepcja – poszukiwanie źródeł – notatki – plan – realizacja – redakcja – korekta.

10. Kompozycja i spójność tekstu. Konstrukcja logiczna i retoryczna tekstu.

11. Analiza, interpretacja, wartościowanie.

12. Styl i style. Komunikatywność i estetyka.

13. Cytat, zapożyczenie, plagiat.

14. Układ graficzny i edycja komputerowa.

15. Błędy (językowe, myślowe, konstrukcyjne) i ich unikanie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się:

offline (asynchronicznie) na platformie Moodle UMK: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1725

i online (synchronicznie) na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b4e03d656b54be4af25f3f1e1ca4a1e%40thread.tacv2/conversations?groupId=93b807b6-fdd7-409c-8085-e7069e016ab9&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Hasło do kursu na Moodle i akceptacja zgłoszenia w MS Teams - do uzyskania od prowadzącego (proszę o kontakt mailowy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Marcin Wołk 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)