Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia człowieka 2600-BCSA-2-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cieślik J., Kaczmarek M., Kaliszewska-Drozdowska D.M., 1994, Dziecko Poznańskie ’90, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Jaczewski A., 2001, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Malinowski A., 2009, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Malinowski A., 2013, Biomedyczne podstawy rozwoju, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia, Wydawnictwo PWN, Poznań - Warszawa.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Papierkowski A., 1994, Choroby wieku rozwojowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Tanner J., M., 1963, Rozwój w okresie pokwitania z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na wzrastanie i dojrzewanie od urodzenia do dojrzałości. PZWL, Warszawa.

Wolański N., 1987, Czynniki rozwoju człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W1 - Absolwent zna, rozumie pojęcia dotyczące biologii człowieka. (K_W01).

W2 - Wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach antropologicznych (K_W05).

W3 - Zna zasady etyki badań stosowane w antropologii i biologii człowieka (K_W19).

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu biologii człowieka w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w antropologii i biologii człowieka (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (KU_16)

K01 - Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych (K_K01).

K02 - Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do biologii człowieka (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

• oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach,

• samodzielnie wykonanej ekspertyzy oceniającej stan rozwoju dziecka w oparciu o metody badań poznane na zajęciach.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-90%, na ocenę dobry plus – 91-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne i metodyczne (zdobycie konkretnych umiejętności). Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze biologii człowieka: metody oceny i kontroli poziomu rozwoju dziecka, oceny wieku biologicznego, zaawansowania rozwoju oraz oceny miejsca dziecka na tle populacji rówieśniczej. Uczestniczący w zajęciach będą uczyli się opracowywać dane i samodzielnie interpretować ich wyniki.

Tematy zajęć:

Szczegółowe tematy:

1. Ocena rozwoju dziecka. Metody opisowe (bilanse zdrowia).

2. Norma i normalność rozwoju. Stany patologiczne. Wiek rozwojowy i wiek kalendarzowy.

3. Kryteria oceny wieku rozwojowego.

4. Graficzne metody oceny stanu i przebiegu rozwoju dziecka: metoda siatek centylowych, metoda graficzna, morfogram.

5. Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej – ocena rozbieżności między wiekiem rozwojowym i kalendarzowym dziecka.

6. Prognozowanie dorosłej wysokości ciała – metoda Żarówa i metoda Milicerowej.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 10/11 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Kinga Linowiecka 10/11 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 11/11 szczegóły
4 każdy wtorek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 11/11 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.