Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka niemieckiego 2512-s2GER1L-DJN
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 60

kurs moodle https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1886
Ms Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acf5044616eb34890ab295229ba762f00%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf391dc0-3d9c-4464-be48-3052a0fe6561&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

Bausch, K-R, Christ, H., Krumm, H.-J., (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, A. Francke UTB, Tübingen und Basel, 2007

Bimmel P., Kast B., Neuner G., Deutschunterricht planen, Arbeit mit Lehrwerkslektionen, Langenscheidt 2003

Neuner, G., Krüger, M., Grewer, U., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1991

Newby, D. Allan, R. i in. (2007) Europejskie Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Warszawa: CODN

Roche, J., Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, UTB basics A.Francke, Tübingen und Basel, 2005

Brinitzer, M., Hantschel, H-J, Kroemer, S., Möller-Frorath, M., Ros, L., DaF unterrichten Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Ernst Klett, 2013

Funk, H., Kuhn, Ch., Skiba, D., Spaniel-Weise, D., Wicke, R.E., Aufgaben, Übungen, Interaktion, E.Klett. Stuttgart, 2017

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Regina Strzemeska 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)