Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki nowoczesnej 1402-HSN-2L-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia w całości w formie ZDALNEJ, w czasie rzeczywistym, przy użyciu platformy Ms Teams.
Literatura:

Wybrana literatura (architektura):

1. Banham R., Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w pierwszym wieku maszyny, Warszawa 1979

2. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

3. Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

4. Czyżewski A., Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Warszawa 2009

5. Erich Mendelsohn. Dynamika i funkcja, pod red. R.Stephan, Wrocław 2001

6. Francastel P., Sztuka a technika w XIX i XX wieku, Warszawa 1966

7. Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975

8. Harbison R., Zbudowane, niezbudowane i nie do zbudowania. W poszukiwaniu znaczenia architektonicznego, Warszawa 2001

9. Gutowski M., Gutowski B., Architektura secesyjna Galicji, Warszawa 2001

10. Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996

11. Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

12. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

13. Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

14. Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

15. Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1978

16. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

17. Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987

18. Supińska-Polit E., Dom Arts&Crafts. Geneza i idea, Warszawa 2004

19. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001.

20. Włodarczyk J., Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009

Efekty uczenia się:

Student:

Wykorzystuje wiedzę z zakresu sztuki do opisu szerszych zjawisk kulturowych i społecznych oraz do określenia stanu zachowania zabytku (K_U01, K_U04)

Rozpoznaje i charakteryzuje przy użyciu fachowej terminologii - epoki, style, kierunki w sztuce od koń. XVIII w. do 1939 r. (K_U02)

Analizuje dzieła malarskie, rzeźbiarski i architektoniczne z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz wiedzy na temat specyfiki stylistycznej (K_U02)

Charakteryzuje twórczość najważniejszych artystów (wzgl. ośrodków, szkół artystycznych itd.) w dziedzinie malarstwa i rzeźby od kon. XVIII w. do końca lat 30-tych XX wieku.

Rozpoznaje i datuje najważniejsze dzieła sztuki i architektury, od koń. XVIII w. do 1939 r. (K_U02)

Student:

Ma świadomość znaczenia wartości dzieła sztuki nowoczesnej (K_K01).

Ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz wykazuje nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji (K_K05)

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego (K_K05)

Posiada umiejętność rozpoznawania obiektów architektonicznych oraz przedstawienia podstawowych informacji na temat twórcy, stylu, datacji, dzięki czemu ma świadomość wartości zabytku (K_K01)

Wiedzę może rozwijać i twórczo wykorzystywać w późniejszej pracy teoretycznej i praktycznej, samodzielnie i w zespole, także w celach popularyzacji wiedzy o zabytku (K_K06, K_K07)

Ma świadomość wartości dzieł sztuki (K_K01)

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K06)

Jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego (K_K06, K_K07)

Potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie (K¬_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Test w formie tradycyjnej.

Zakres tematów:

Zajęcia podzielono na kilka bloków tematycznych:

1. klasycyzm (2 godz.), którego podstawą stał się nurt oświeceniowy, badania historyczne i archeologiczne.

- recepcja wzorów antycznych w oparciu o twórczość W.Kenta, J.Soane`a, R.Smirka, J.Nasha, J.A.Gabriela, J.G.Soufflota i in.

- niezrealizowane projekty francuskich rewolucjonistów (E.L.Boullee i C.N.Ledoux)

- klasycyzm stanisławowski, palladianizm, neoklasycyzm.

2. historyzm (4 godz.):

- podstawy architektury historyzmu; uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze.

- podział, datacja

- odmiany neogotyku

- historyzm dojrzały (Parlament w Londynie, Reichstag w Berlinie, Opera w Paryżu itd.).

- historyzm na terenie Polski pod zaborami

- przebudowa Paryża i percepcja stylu haussmannowskiego w innych miastach europejskich

- zabudowa czynszowa

3. architektura doby rewolucji przemysłowej (2 godz.)

4. secesja w różnych krajach Europy (2 godz.)

5. architektura amerykańska – od szkoły chicagowskiej do art deco (2 godz.);

6. awangarda architektoniczna okresu 20-lecia międzywojennego (3 godz.).

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Zajęcia w całości w formie ZDALNEJ, w czasie rzeczywistym, przy użyciu platformy Ms Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:30 - 11:30, (sala nieznana)
Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.