Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii polityki 2751-PL-S1-3-PFP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Poniższe książki czytamy w całości. Wszystkie pozycje są również dostępne online w języku angielskim.

1. John Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 2020.

2. Michael Sandel, Liberalizm i granice sprawiedliwości, WAiP, Warszawa 2009.

3. Robert Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Aletheia, Warszawa 2010.

4. Alasdair MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, PWN, Warszawa 1996.

5. John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, ABC, Warszawa 2001.

6. Murray Rothbard, Etyka wolności, Fijor Publishing, Warszawa 2016.

7. Judith Jarvis Thomson, The Realm of Rights, Oxford University Press 1990.

Literatura uzupełniająca:

W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityki, Aletheia, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student zna główne współczesne teorie filozoficzno-polityczne.

Student umie prowadzić analizę filozoficzno-polityczną i stosować podstawowe metody badań.

Student umie partycypować w dyskusjach i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń: Aktywność (pisemna lub ustna) oraz kolokwium końcowe w formie testu jednokrotnego wyboru z możliwością pytań otwartych.

Zasady oceny:

1. Ocena z kolokwium:

50%-60% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna (3)

61%-69% – dostateczna plus (3+)

70%-80% – dobra (4)

81%-89% – dobra plus (4+)

90%-100% – bardzo dobra (5)

2. Ocena z aktywności:

Od 0 do 14 punktów. Na jednych zajęciach można uzyskać od 0 do 2 punktów za aktywność.

7-8 punktów – ocena dostateczna (3)

9 punktów – ocena dostateczna plus (3+)

10-11 punktów – ocena dobra (4)

12 punktów – ocena dobra plus (4+)

13-14 punktów – ocena bardzo dobra (5)

3. Ocena końcowa: (ocena z kolokwium + ocena z aktywności)/2 = ocena końcowa. Przy czym ocena niedostateczna liczona jest do powyższej średniej jako 0.

Zakres tematów:

Spis tematów:

1. Egalitarystyczna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa 1.

2. Egalitarystyczna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa 1.

3. Perfekcjonistyczno-komunitarystyczna krytyka rawlsowskiej teorii sprawiedliwości Michaela Sandela 1.

4. Perfekcjonistyczno-komunitarystyczna krytyka rawlsowskiej teorii sprawiedliwości Michaela Sandela 2.

5. Libertariańska teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka 1.

6. Libertariańska teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka 2.

7. Arystotelesowsko-tomistyczny komunitaryzm Alasdaira MacIntyre’a 1.

8. Arystotelesowsko-tomistyczny komunitaryzm Alasdaira MacIntyre’a 2.

9. Nowa teoria prawa naturalnego Johna Finnisa 1.

10. Nowa teoria prawa naturalnego Johna Finnisa 2.

11. Prawicowy libertarianizm Murraya Rothbarda 1.

12. Prawicowy libertarianizm Murraya Rothbarda 2.

13. Teoria uprawnień Judith Jarvis Thomson 1.

14. Teoria uprawnień Judith Jarvis Thomson 2.

15. Kolokwium końcowe.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Łukasz Dominiak 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.