Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych? 1600-Lek3ZF105-J
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 20
Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

2. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

W1: Posiada wiedzę w zakresie podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów żywych K_W03

W2: Rozumie wykorzystanie materiału biologicznego, na różnym poziomie organizacji w celu prowadzenia badań z użyciem nowoczesnych technik biologii molekularnej K_W05

W3: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych wykorzystywanych w celach diagnostycznych K_W06

U1: Potrafi interpretować informacje naukowe i wyciągać z nich wnioski K_U02

U2: Potrafi realizować samokształcenie K_U10

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się K_K01

K2: Potrafi współpracować z przedstawicielem laboratorium diagnostycznego K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie przykładów, dyskusja, udział w zajęciach, obecność na zajęciach.

Aktywność – K01., K02.

Zakres tematów:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca właściwego interpretowania badań laboratoryjnych. Badania stają się coraz bardziej skomplikowane, a dzięki nauce opartej na dowodach szybko poszerza się zakres naukowych podstaw dotyczących interpretacji. Zdobywanie aktualnej wiedzy staje się więc niezbędne do wyjaśnienia podstaw intepretowania wyników badań.

Tematy: diagnostyka laboratoryjna w hematologii, w przypadku chorób wątroby, w zaburzeniach pracy nerek, w zaburzeniach pracy serca i układu krążenia, diagnostyka laboratoryjna zaburzeń węglowodanowych i lipidowych.

Studium przypadków.

Metody dydaktyczne:

Seminaria w formie zdalnej:

-wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

-prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sikora 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)