Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe 1300-PUSPB-1FS
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://brak
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Efekty uczenia się:

student/ka potrafi określić katalog środków przymusu bezpośredniego

- student/ka potrafi określić zasady warunkujące prawidłowe użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi prawidłowo określić przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi prawidłowo wymienić zakazy podmiotowe i przedmiotowe wyłączające możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi określić katalog czynności jakie należy zrealizować po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi sporządzić dokumentację z użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy uczestnika wykładu fakultatywnego poświęconego środkom przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, następuje poprzez:

- na 3 (dostateczny) – obecności

- na 4 (dobry) – obecności i przedstawić ,,prawo użycia broni” art 45 u.ś.p.b.b.p.

- na 5 (bardzo dobry) – obecności, przedstawić ,,prawo użycia broni” art 45 u.ś.p.b.b.p. oraz napisać krótki esej

Zakres tematów:

1 – spotkanie techniczne;

2 - cz. 1 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia

3 – cz. 2 merytoryczna Ś.P.B. – podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

4 – cz. 3 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b.

5 – cz. 4 merytoryczna Ś.B.P. – podmioty stosujące ś.p.b./ wyłączenia podmiotowe

6 – cz. 5 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b.

7 – cz. 6 merytoryczna Ś.P.B. – czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

8 – cz. 7 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b./ odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej

9 – cz. 8 merytoryczna B.P. – prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni

10 – zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z interakcją ze studentami dla zapewniania realizacji (z przytoczeniem konkretnych, przypadków kazusowych - metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych) wybranych tematów z zakresu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 12:00, sala 101
Agata Ziółkowska 46/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)