Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki kliniczne: Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób skóry 1800-D2-Dtpk-S1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 10
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa.

2. Jańczuk Z., 2008, Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Wyd. PZWL, Warszawa.

3. Jarosz M. (red.), 2010, Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

4. Jarosz M., 2008, Nowotwory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? Wyd. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chevallier L., 2010, 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. (Gajewska D., red. wydania polskiego) Wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław.

2. Gawęcki J. (red.), 2010, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), 2008, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. PZWL, Warszawa.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K M., 2006, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa.

5. Kurzyp M., 2015, Odżywianie w łuszczycy. Wyd. Kastor, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W21: Wyjaśnia wpływ na stan odżywienia chorób układu pokarmowego, krążenia, oddychania, kostnego, rozrodczego i nerwowego oraz chorób zakaźnych (w tym wirusowych, chorób pasożytniczych i nowotworów).

K_W22: Omawia zasady postępowania dietetycznego w danych chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania.

K_U05: Współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem. Planuje i organizuje pracę własna i w zespole.

K_U07: Planuje i wdraża żywienie do zaburzeń metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą.

K_U10: Wykorzystuje wyniki badań laboratoryjnych w planowaniu żywienia.

K_K01: Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów.

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja Ocena

< 75 % ndst

75-80 dst

80,01-85 dst +

85,01-90 db

90,01-95 db +

95,01-100 bdb

Weryfikacja prawidłowości wykonywania ćwiczeń na podstawie sprawozdań, sprawdzanie wiedzy na temat omawianego zagadnienia na bieżąco w formie ustnej

Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi obejmującymi treści wykładowe, ćwiczeniowe (ostateczna ocena = 60% z oceny merytorycznej (zaliczenie pisemne) + 25% z oceny umiejętności praktycznych (sprawozdania) + 15% z oceny kompetencji (systematyczność, udział w dyskusji).

Zakres tematów:

Spis tematów ćwiczeń:

Analiza przypadku z chorobą powstałą głównie na tle wadliwego żywienia. Opracowanie diagnozy żywieniowej, zasad dietoterapii i zaleceń dietetycznych dla przypadku, np.:

- trądzik,

- wypadanie włosów,

- wrzodziejące zapalenie jelita.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: projekt praktyczny (referat z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz sprawozdania pisemne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Tomaszewicz 11/11 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Tomaszewicz 11/11 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Tomaszewicz 10/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Tomaszewicz 10/10 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Tomaszewicz 9/10 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Tomaszewicz 6/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)