Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elementy prawa 1000-MS1-ElPraw
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

- F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Wolters Kluwer 2016

- K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, PWN 2012;

- A. J. Krasuski, Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw, LexisNexis 2010;

Efekty uczenia się:

W1: ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych związanych z działalnością zawodową – K_W08

W2: ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych zarządzania informacją – K_W05

W3: zna podstawowe uwarunkowania prawne podjęcia działalności gospodarczej oraz rozwoju aktywności zawodowej – K_W10

U1: potrafi wyszukać podstawowe informacje dotyczące prawnych aspektów prowadzonej działalności zawodowej, naukowej – K_U22

U2: umie dostosować swoją działalność do obowiązujących regulacji prawnych – K_U22

K1: zna i przestrzega zasady i normy prawne związane z aktywnością zawodową oraz rozumie ich funkcję społeczną – K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, W3, U1, U2, K1

Kolokwium: test pisemny złożony z 15 pytań (pytania zamknięte-jednokrotnego wyboru; 1 pytanie – 1 pkt):

nst - 7 pkt (46%)

dst - 8-9 pts (53-60%)

dst plus - 10 pkt (66%)

db - 11-12 (73-80%)

db plus - 13 pkt (86%)

bdb - 14-15 pkt (93-100%)

Zakres tematów:

1) Zagadnienia wprowadzające (istota prawa, źródła prawa, gałęzie prawa, metody regulacji) - 1 g.

2) Formy prowadzenia działalności gospodarczej – 2 g.

3) Świadczenie usług drogą elektroniczną – 1 g.

4) Pojęcie i podstawy prawne ochrony danych osobowych – 2 g.

5) Ochrona danych osobowych w aspekcie administracyjnym – 4 g.

6) Prawnokarna problematyka prawa informacyjnego – 4 g.

Ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego – 1 g.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:00 - 12:00, sala S9
Małgorzata Szalewska 15/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Matematyki i Informatyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)