Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria i metodyka treningu sportowego 2600-SIW-TM-2-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017,

D. Łomża, Trening zawodowca, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie mechanizmy działania i skutki uboczne oraz zagrożenia związane z treningiem sportowym- K_W11, K_W12

U1: potrafi identyfikować i diagnozować problemy związane z treningiem sportowym z uwzględnianiem kontekstu społecznego - K_U04, K_U07

U2: potrafi planować, realizować oraz dokumentować proces treningu sportowego - K_U10

K1: jest świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy o treningu sportowym z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej - K_K03

K2 – jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej z różnymi podmiotami pozostając świadomy swoich specyficznych kompetencji - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie referatów z zagadnień poruszonych na ćwiczeniach 2–9 (W1, U1, U2) oraz referatów z zagadnień poruszonych na ćwiczeniach 11–14 (U1, U2, K2) oraz dwóch testów pisemnych (pytania wielokrotnego wyboru, pytania otwarte)

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średnią ocen z 2 referatów i 2 testów pisemnych.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

Ćw01. Zajęcia organizacyjne

Ćw02. Postacie w działalności sportowej – trenerzy, instruktorzy, sędziowie, menadżerowie, działacze, wolontariusze

Ćw03. Siła mięśniowa (fizjologiczne i biomechaniczne uwarunkowania, rodzaje siły mięśniowej). Metody kształtowania siły mięśniowej

Ćw04. Szybkość (podłoże i składowe). Metody kształtowania szybkości

Ćw05. Wytrzymałość (fizjologiczne podłoże wytrzymałości, rodzaje wytrzymałości, wytrzymałość a wydolność). Metody kształtowania wytrzymałości

Ćw06. Gibkość, skoczność, zwinność, zręczność. Sposoby zwiększania

Ćw07. Koordynacja ruchowa (podłoże zdolności koordynacyjnych)

Ćw08. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – uwarunkowania, cele i zadania

Ćw09. Kwalifikacja do sportu – rodzaje selekcji, etapy, kryteria, efektywność kwalifikacji.

Ćw10. Test pisemny

Ćw11. Testy sprawności fizycznej

Ćw12. Kontrola wydolności aerobowej – metody bezpośrednie i pośrednie

Ćw13. Kontrola wydolności aerobowej – metody terenowe

Ćw14. Metody wyznaczania progu tlenowego i beztlenowego

Ćw15. Test pisemny

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- dyskusja;

- metoda referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 13:45, sala Sala konferencyjna
Tomasz Górzyński 22/21 szczegóły
2 każda środa, 15:45 - 17:15, sala Sala konferencyjna
Tomasz Górzyński 16/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Budynek 1)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)