Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia żywności i biopierwiastków 0600-S2-Spec-ChZB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Literatura podstawowa

1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003

2. J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne prowadzącego udostępniane słuchaczom

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Literatura podstawowa

1. W. Seńczuk (praca zbiorowa), Toksykologia, PZWL, Warszawa, 1994.

2. J.K. Piotrowski (praca zbiorowa), Podstawy toksykologii, WNT, Warszawa 2008.

3. Z.E. Sikorski (praca zbiorowa), Chemia żywności, WNT Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. J. Brandys (praca zbiorowa), Toksykologia - wybrane zagadnienia, Wyd. UJ. Kraków 1999.

2. S. Ball, Toksykologia żywności bez tajemnic, Medyk, Warszawa 1998.

3. H. Gertig, Żywność a zdrowie, PZWL, Warszawa, 1996.

4. N. Nikonorow, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1990.

5. W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000.

6. J.P. Kluczek, A. Kojder, Mikotoksyny w zarysie, Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz 2000.

Efekty uczenia się:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Efektem kształcenia będzie uzyskanie przez studentów wiedzy: na temat zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, o wymogach prawnych związanych z produkcją żywności, na temat dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki wytwarzania, na temat systemów sterowania jakością żywności.

K_W01, K_W02, K_W14

Student potrafi: przewidzieć potencjalne wystąpienie zagrożenia związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zapobiegać występowaniu poszczególnych zagrożeń, przestrzegać zasad GHP, GMP, dokonać analizy zagrożeń i wskazać krytyczne punkty kontroli w prostych procesach produkcji żywności.

K_U01, K_U08

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole.

K_K01, K_K02, K_K07

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Efektem kształcenia będzie zdobycie przez studenta wiedzy na temat toksycznego wpływu wielu substancji chemicznych, promieniowania jonizującego i środowiska na produkty żywnościowe. Student pozna metody ograniczania toksyczności żywności.

K_W01, K_W02, K_W14

Student potrafi: przewidzieć potencjalne wystąpienie zagrożenia związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zapobiegać występowaniu poszczególnych zagrożeń, dokonać analizy zagrożeń i dokonać ich eliminacji, potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim; przedstawia wyniki pracy w formie samodzielnie przygotowanego referatu.

K_U01, K_U08

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole,

-zna potencjalne zagrożenie związane z wykorzystaniem związków chemicznych i nowych materiałów w gospodarce,

K_K01, K_K02, K_K03, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Wykład – zaliczenie wykładu na podstawie obecności (minimum 60% obecności)

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego (waga 60%)

Zakres tematów:

SYSTEMY ZAPEWNIENIA I STEROWANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Prezentowane będą podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu toksykologii żywności obejmujące m.in: trucizny, zatrucia, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, toksykologię związków chemicznych celowo dodawanych do żywności, szkodliwe związki chemiczne występujące surowcach i produktach żywnościowych wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego (m.in. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, WWA itp.). Omówione zostanie także oddziaływanie toksyn na organizm człowieka.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:00, Wydział Chemii, sala S2
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Marzanna Kurzawa, Iwona Łakomska 37/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)