Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia 1716-F3-MIKR-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

W1: przedstawia taksonomię, ogólną charakterystykę, warunki wzrostu i właściwości biochemiczne istotnych klinicznie drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) chorobotwórczych dla ludzi oraz wymienia ich czynniki wirulencji - K_A.W18

W3: wymienia rodzaje działań biobójczych, tłumaczy zasady aseptyki, antyseptyki i objaśnia wpływ środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na drobnoustroje - K_A.W19.

W4: przedstawia podział leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy i zakresy ich działania na drobnoustroje oraz zasady antybiotykoterapii - K_A.W19

W5: wymienia metody kontroli mikrobiologicznej środowiska, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - K_A.W19

W6: objaśnia zasady diagnostyki mikrobiologicznej - K_A.W20

W7: wymienia metody diagnostyki (biochemiczne, serologiczne, genetyczne) stosowane do diagnostyki wybranych zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych - K_A.W20

W8: wymienia metody oceny wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz metody wykrywania mechanizmów lekooporności - K_A.W20

W9: objaśnia patogenezę i epidemiologię wybranych zakażeń układowych - K_A.W18, K_A.W20

U1: dobiera odpowiednie podłoża mikrobiologiczne, wykonuje posiew w celu hodowli drobnoustrojów oraz wykonuje i ocenia preparat mikroskopowy - K_A.U15

U2: identyfikuje drobnoustroje w oparciu o ocenę ich morfologii, właściwości biochemicznych, fizjologicznych i hodowlanych - K_A.U16

U3: wykorzystuje metody biochemiczne i immunologiczne oraz potrafi zaproponować wykorzystanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej do wykrywania drobnoustrojów, w ramach badań czystości mikrobiologicznej leków oraz z przypadków wybranych zakażeń układowych - K_A.U17

U4: oznacza zgodnie z rekomendacjami antybiotykowrażliwość bakterii oraz wrażliwość grzybów na leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem metod wykrywania mechanizmów oporności oraz potrafi zinterpretować uzyskany wynik - K_A.U18

U5: dokonuje oceny wpływu czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje, ocenia czystość mikrobiologiczną środowiska i bada skuteczność dezynfekcji i sterylizacji - K_A.U19

U6: przeprowadza kontrolę mikrobiologiczną leków - K_A.U19

K1: dba o propagowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii K_A.K2

K2: systematycznie przygotowuje się do zajęć w oparciu o dostępne technologie informacyjne, wykazuje zdolność do wyszukiwania i selekcjonowania informacji - K_B.K1

K3: wyciąga i formułuje wnioski z przeprowadzanych w trakcie zajęć badań - K_B.K2

K4: w trakcie zajęć praktycznych współpracuje z innymi członkami zespołu - K_B.K3

Zakres tematów:

1. Omówienie organizacji ćwiczeń i BHP. Morfologia drobnoustrojów (cz. I). Metody barwienia (proste i złożone). Techniki mikroskopowania.

2. Morfologia drobnoustrojów (cz. II). Metody hodowli i identyfikacji bakterii.

3. Działania mikrobiobójcze. Antyseptyka, dezynfekcja, sterylizacja – kontrola procesów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych na mikroorganizmy. Kontrola mikrobiologiczna środowiska.

4. Metody oceny wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki. Zasady antybiotykoterapii.

5. Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki (metody fenotypowe i genetyczne) – interpretacja wyników.

6. Kolokwium I. Diagnostyka bakterii beztlenowych i Bacillus spp.

7. Diagnostyka ziarenkowców Gram–dodatnich: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp.

8. Diagnostyka pałeczek z rzędu Enterobacterales oraz pałeczek niefermentujących.

9. Diagnostyka Haemophilus spp., Neisseria spp., Moraxella spp., Corynebacterium spp. i Mycobacterium spp. Profilaktyka zakażeń.

10. Kolokwium II. Diagnostyka grzybów.

11. Zakażenia układu oddechowego.

12. Zakażenia układu pokarmowego i moczowego.

13. Drobnoustroje jako lek – probiotyki i prebiotyki, psychobiotyki. Kontrola mikrobiologiczna leków. Rola mikrobiologa i farmaceuty szpitalnego w konstruowaniu receptariusza szpitalnego i ich udział w zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

14. Kolokwium III.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Zalas-Więcek 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Bogiel 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Michalska 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grudlewska-Buda, Natalia Wiktorczyk-Kapischke 9/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Zalas-Więcek 11/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Bogiel 9/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grudlewska-Buda 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)