Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przekładoznawstwa 2591-s1KOMP3Z-PP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

BARAŃCZAK Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Kraków 2004.

BEDNARCZYK Anna, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa 2008.

LEGEŻYŃSKA Anna, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

LEWICKI Roman, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

BALCERZAN Edward, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2011.

HEJWOWSKI Krzysztof, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

KIELAR Barbara., Zarys translatoryki, Warszawa 2003.

KRYSZTOFIAK Maria, Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999.

LEBIEDZIŃSKI Henryk, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981.

PIEŃKOS Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.

TABAKOWSKA E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

WOJTASIEWICZ Olgierd, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1957.

WSPÓŁCZESNE teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków 2009.

"Przekładaniec", https://www.ejournals.eu/Przekladaniec (22.09.2021).

„Rocznik Przekładoznawczy”, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/ (08.03.2020).

MAŁA encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000.

Efekty uczenia się:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium pisemne - (K_W03), (K_W07), (K_W11), (K_W12), (K_W13); (K_U01), (K_U06); (K_K01), (K_K02).

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego. Przewiduje się opisowe odpowiedzi na pytania, których zadaniem będzie sprawdzenie stopnia realizacji wszystkich zakładanych efektów kształcenia dotyczących opanowania podstawowej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa. Spis zagadnień znajduje się u wykładowcy i jest udostępniany studentom pod koniec semestru. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 70% - dostateczny plus, 75% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rozumienie przekładu, jego definicja i status w kulturze. Typologia przekładu.

3. Przekładoznawstwo jako dyscyplina naukowa.

4. Tłumaczenie jako szczególny typ komunikacji. Model komunikacji językowej (w ramach jednego języka) a model komunikacji przekładowej (wg Otto Kade i wg Romana Lewickiego). Międzytekstowa natura procesu tłumaczenia.

5. Tłumacz jako pośrednik językowy. Funkcje tłumacza (w modelu komunikacji przekładowej). Wpływ tłumaczenia na język docelowy.

6. Status tekstu przekładu w kulturze docelowej. Pojęcie adekwatności przekładu.

7 i 8. W poszukiwaniu dominanty semantycznej (translatorskiej). Sztuka tłumaczenia wg Stanisława Barańczaka: "Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny: albo Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia".

9. "Tłumaczenie jako "wojna światów": ekwiwalencja przekładowa i jej typologia.

10 i 11. Transformacje przekładowe a błąd w tłumaczeniu.

12. Problem (nie)przekładalności kulturowej. Egzotyzacja a udomowienie przekładu.

13. Ocena jakości przekładu i jego kryteria.

14. Kolokwium zaliczeniowe (test pisemny).

15. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, stacjonarny. Jednakże w razie konieczności przejścia na tryb zdalny będą prowadzone online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Studenci otrzymają wówczas kod do przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 213
Iwona Rzepnikowska, Anna Zalewska 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.