Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Redagowanie i korekta tekstów 2502-s1LPC2Z-KP-RIKT
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. aktywny udział w zajęciach (20% oceny) – system motywacyjny w postaci plusów za aktywność;

3. korekta tekstu z zastosowaniem znaków korektorskich (20% oceny);

2. przygotowanie portfolio składającego się z 6 tekstów użytkowych – gatunki wybrane przez studentów spośród omawianych na zajęciach (60% oceny).

Skala oceniania:

91-100% - bardzo dobry

86-90%- dobry plus

76-85%- dobry

71-75% - dostateczny plus

61-70% - dostateczny

poniżej 60% - niedostateczny

Zakres tematów:

1. Proces pisania.

2. Zdanie podstawowy element konstrukcyjny tekstu. Budowa akapitu.

3. Ogólne zasady redagowania tekstu.

4. Korekta tekstu - użycie znaków korektorskich.

5. Struktura kompozycyjna tekstu (tekst główny i poboczny). Odsyłacze i przytoczenia.

6. Podstawowe formy wypowiedzi w tekstach: opis i narracja. Storytelling jako specjalistyczny typ narracji.

7. Podstawowe formy wypowiedzi w tekstach: klasyfikacja, porównanie, argumentacja. Ćwiczenia redakcyjne wykorzystujące te formy wypowiedzi.

8. Poznajemy wyróżniki gatunkowe tekstów użytkowych wykorzystywanych w komunikacji prywatnej i marketingowej: biogram, gratulacje, życzenia, kondolencje, podziękowanie, przeprosiny, poręczenie, upoważnienie. Redagujemy wybrane typy tekstów.

9. Poznajemy budowę tekstów związanych ze sprawozdawczością: protokół, sprawozdanie, raport.

10. Poznajemy budowę tekstów używanych w komunikacji marketingowej: oferta, odpowiedź na pytanie w związku z ofertą, opinia konsumencka, minirecenzja, recenzja, wywiad. Redagujemy teksty tego rodzaju.

11. Przeprowadzamy korektę językową i stylistyczną tekstów autentycznych, zamieszczonych na stronach internetowych.

11. Redakcja tekstów użytkowych: korespondencja handlowa: zapytanie ofertowe, list reklamowy, oferta, zamówienie, reklamacja, odpowiedź na reklamację.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 216
Małgorzata Gębka-Wolak 22/23 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:30 - 16:30, sala 112
Małgorzata Gębka-Wolak 22/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)