Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Etyczna i socjokulturowa problematyka śmierci i umierania 1700-F-ZF-ETSOC
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

Student

W1: Opisuje teorie socjologiczne związane ze śmiercią i umieraniem i podstawowe zasady etyczne związane z problematyką śmierci i umierania

W2: Charakteryzuje procesy społeczne związane ze śmiercią i umieraniem

W3: Wymienia tradycyjne i współczesne zwyczaje związane ze śmiercią i umieraniem

W4: Wymienia psychospołeczne problemy umierającego i jego rodziny w instytucjach medycznych

Student:

U1: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny przedstawiać argumenty na rzecz humanizacji śmierci i umierania i analizuje je

U2: Analizuje zjawisko lęku przed śmiercią współczesnego człowieka i społeczeństw oraz postawy wobec śmierci

U3: Stosuje oceny etyczne zagadnień związanych ze śmiercią i umieraniem

Student

K1: Jest świadomy osobistej odpowiedzialności za relacje społeczne

K2: Ma świadomość konieczności korzystania z reguł komunikacji społecznej w pracy z pacjentami i w zespole terapeutycznym

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna W1- W4, U1-U3, K1-K2

Kryteria:

liczba punktów

>60 pkt. zaliczenie

Zakres tematów:

1. Proces definiowania fenomenu śmierci. Wartość życia, wartość śmierci. Umierający podmiotem czy przedmiotem w procesie umierania? Umieranie po ludzku

2.Charakterystyka śmierci i umierania w zbiorowościach tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach. Czy mamy do czynienia z kryzysem śmierci?

3. Lęk i emocje towarzyszące umieraniu. Dlaczego współczesny człowiek boi się śmierci? Kultura lęku w nowoczesnym społeczeństwie.

4.Śmierć oswojona. Śmierć w wybranych kulturach i religiach- zwyczaje, obrzędy, tabu. Postawa szacunku wobec różnorodności

5. Medykalizacja śmierci i umierania. Śmierć oswojona przez medycynę? Jak się umiera w instytucjach medycznych?

Jak wygląda komunikacja społeczna z umierającym i jego rodziną w instytucjach medycznych?

6. Problem eugeniki. Wczoraj tak a czy dziś?

7. Żałoba jako proces. Społeczna reakcja na stratę

8. Pogrzeb i stosunek do ciała we współczesnym społeczeństwie. Nowe trendy związane z pochówkiem

9. Etyczno-prawna ocena medycznych interwencji w odniesieniu do pacjentów nieuleczalnie chorych (zaniechanie terapii daremnej/uporczywej, pomoc

lekarza w samobójstwie pacjenta, eutanazja)

10. Kontrowersje etyczne związane z prawem pacjenta do godnej śm

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, metoda fotojęzyka, film dokumentalny- wykład online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)