Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekologiczne 2751-BW-S1-2-BE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W1: student ma podstawową wiedzę o ochronie środowiska oraz prawie ochrony środowiska - K_W01; W2: student ma podstawową wiedzę o instrumentach polityki i prawa ochrony środowiska, służących zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom - K_W02; W3: student ma podstawową wiedzę o relacjach między organami ochrony środowiska i pozostałymi strukturami administracji ochrony środowiska - K_W03; W4: student ma wiedzę o normach i regułach organizujących realizację zadania władz publicznych, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - K_W07; U1: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne odnoszące się do zadania władz publicznych, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - K_U01; U2: student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania pozycji, zadań i kompetencji organów administracji ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej - K_U02; U3: student prawidłowo posługuje się wiedzą o podstawach prawnych ochrony środowiska w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie w celu rozwiązania konkretnego zadania dotyczącego praw i obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska - K_U05; U4: student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie - K_U08; K1: student potrafi współdziałać i pracować przy rozwiązywaniu zadania dotyczącego problematyki ochrony środowiska, w tym identyfikacji i analizy podstaw prawnych w tym zakresie - K_K02; K2: student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań w zakresie spraw indywidualnych regulowanych prawem ochrony środowiska - K_K03; K3: student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu przez piastunów organów administracji ochrony środowiska w Polsce - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim 2019/2020 w związku z stanem epidemii ma miejsce zmiana sposobu zaliczenia na ocenę na formę testu pisemnego z wykorzystaniem technologii informatycznych (test zdalny na kursie przedmiotu na platformie Moodle UMK) na podstawie par. 7 zarządzenia JM Rektora UMK nr 110/2020

Kryteria oceniania są następujące:

- ocena z kolokwium końcowego - 70%

- ocena ogólna pozytywna z zadań zdalnych - 30%

(UWAGA: ocena całkowita z konwersatorium zostanie wpisana do USOS pod warunkiem wypełnienia obowiązku frekwencji na zajęciach zwykłych)

Zajęcia zdalne - sposób oceniania:

- by uzyskać ocenę ogólną pozytywną student jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich zadań zajęć zdalnych, a każde zadanie na nie mniej niż 55/100%

- ocena ogólna pozytywna - sposób ustalenia:

80-100% - bdb

79-68% - db

67-55% - dst

Metody dydaktyczne:

W semestrze letnim 2019/2020 w związku z stanem epidemii miała miejsce zmiana metod dydaktycznych poprzez zastosowanie technologii informatycznych umożliwiających kształcenie na odległość (na podstawie par. 1 zarządzenia JM Rektora UMK nr 110/2020), takich jak:

- kurs przedmiotu na platformie Moodle UMK (13h)

- wykład synchroniczny z wykorzystaniem systemu wideokonferencji BigBlueButton (2h)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 303
Karolina Karpus 29/29 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 303
Karolina Karpus 27/29 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 303
Karolina Karpus 17/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.