Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – wykład: literatura XXI wieku 2500-JPJ2P-2-HLXXIW
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 5 h
Literatura:

– Poezja polska po roku 2000, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, online: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/poezja_polska_po_roku_2000/poezja_polska_po_roku_2000.pdf.

– Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010.

– Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Czapliński, Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

W01: Zna twórczość najważniejszych autorów literatury polskiej XXI wieku oraz najważniejsze zjawiska literackie tego okresu.

W01: Zna zasady analizy i interpretacji utworów literackich pochodzących z XXI wieku.

U01: Potrafi dobierać utwory literatury polskiej XXI wieku umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

U02: Potrafi analizować i interpretować utwory literatury polskiej XXI wieku z zastosowaniem odpowiednich metod i słowników teoretycznych.

U03: Umie umiejscowić utwory literatury polskiej XXI wieku kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.

U04: Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów literatury polskiej XXI wieku.

K01: Jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej z zakresu literatury polskiej XXI wieku.

K02: Jest gotów do poszukiwania w periodykach literackich i Internecie nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Periodyzacja literatury polskiej przełomu XX i XXI wieku (0,5 godz.).

2. Poezja „starych mistrzów” i poezja najnowsza (1 godz.).

3. Tematyka prozy polskiej XXI wieku (1 godz.).

4. Literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa (0,5 godz.)

5. Przestrzenie literatury niefikcjonalnej (1 godz.).

6. Literatura migracyjna po 2004 r. (0,5 godz.).

7. Współczesne życie literackie (0,5 godz.).

Metody dydaktyczne:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Osiński 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)