Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interpretacja tekstów literackich 2505-s1FPO2Z-ITL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane utwory takich autorów, jak: A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, J. B. Dziekoński, B. Prus, J. Iwaszkiewicz, K. Wierzyński, J. Lechoń, Cz. Miłosz, W. Szymborska, O. Tokarczuk.

- Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 483–485.

- Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

- Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka-Wald, Wrocław 1995.

- Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

- słuchacz/słuchaczka ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania gatunkowego i tematycznego literatury polskiej (K_W05.1);

- słuchacz/słuchaczka interpretuje utwory literackie reprezentujące różne gatunki (EK_U04.2)

- słuchacz/słuchaczka poprawnie rozpoznaje i adekwatnie względem danego utworu stosuje pojęcia dyskursu literaturoznawczego w formułowanych przez siebie wypowiedziach ustnych i pisemnych (EK_U04.3).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: terminowe odrabianie zadań domowych, systematyczne przygotowanie się do zajęć (lektura tekstów, opracowanie słownictwa), udział w dyskusjach.

Ocena końcowa: praca pisemna (interpretacja porównawcza utworów poetyckich lub prozatorskich), wypowiedź ustna na temat omawianego utworu literackiego.

Zakres tematów:

Na zajęciach będą analizowane i interpretowane utwory A. Mickiewicza (zwłaszcza poezje i ballady), J. Słowackiego (wiersze, opowieści poetyckie), Z. Krasińskiego (opowiadania, utwory poetyckie), J. B. Dziekońskiego (opowiadania fantastyczne), B. Prusa (opowiadania i nowele), J. Iwaszkiewicza (opowiadania), K. Wierzyński (wiersze), J. Lechoń (wiersze), Cz. Miłosz (wiersze), W. Szymborska (wiersze), O. Tokarczuk (opowiadania).

Metody dydaktyczne:

Pokaz, prezentacja, wykład informacyjny, opis, burza mózgów, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogdan Burdziej 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bogdan Burdziej 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)