Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski w biznesie II 3600-2ZEN-EKBIZ-060Z
Lektorat (LEK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Business Advantage Intermediate

Authors: Almut Koester, Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa

ISBN: 97805211, 2012, Cambridge University Press

Business Vocabulary Builder

Author: Emmerson Paul

ISBN: 9780230716841 , 2011, Macmillan Education

Materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu na podstawie poziomu opanowania różnych sprawności językowych.

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych oraz aktywność na zajęciach)

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne obejmujące sprawdzenie opanowanych przez studenta zagadnień

- wypowiedzi ustne

Oprócz uczestnictwa w zajęciach, warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie jest również praca indywidualna studenta.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem i znajomości słownictwa i kolokacji. - W01, W02, W03, U01, U03

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Zakres tematów:

Unit 5: Organisations and their structures; Company types

Unit 6: Managing organisations

Unit 7: Supply chain management

Unit 4: Human resources; Job interviews; Covering letter for a job

application

Unit 8: Quality management

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno-komunikacyjna – z zastosowaniem rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja)

Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka)

Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2301 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
każdy czwartek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
Adam Czajkowski 13/18 szczegóły
2303 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 18
każdy czwartek, 9:40 - 11:10, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 18
Barbara Kuczyńska 20/19 szczegóły
2304 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
każdy piątek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
Joanna Ososińska-Ciechomska 19/19 szczegóły
2305 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
każdy piątek, 8:00 - 9:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
Joanna Ososińska-Ciechomska 19/19 szczegóły
2306 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
każdy piątek, 8:00 - 9:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
Adam Czajkowski 19/19 szczegóły
2307 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
każdy piątek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
Adam Czajkowski 19/19 szczegóły
2308 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
każdy piątek, 8:00 - 9:30, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 20
Ewa Kowalska 19/19 szczegóły
2309 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
każdy piątek, 9:40 - 11:10, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 20
Ewa Kowalska 19/19 szczegóły
2310 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 14
każdy piątek, 9:40 - 11:10, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 18
Barbara Kuczyńska 20/21 szczegóły
2311 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 14
każdy piątek, 11:20 - 12:50, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 18
Barbara Kuczyńska 20/20 szczegóły
2312 każdy czwartek, 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
każdy piątek, 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
Joanna Wińska 20/21 szczegóły
2313 każdy czwartek, 14:40 - 16:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
każdy piątek, 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
Joanna Wińska 18/20 szczegóły
2314 każdy poniedziałek, 9:40 - 11:10, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 20
każdy czwartek, 11:20 - 12:50, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 20
Ewa Kowalska 18/18 szczegóły
2315 każdy wtorek, 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
każdy piątek, 11:20 - 12:50, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 20
Ewa Kowalska 18/18 szczegóły
2316 każdy poniedziałek, 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
każdy piątek, 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 128
Joanna Ososińska-Ciechomska 17/18 szczegóły
2317 każdy wtorek, 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
każdy czwartek, 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
Adam Czajkowski 19/18 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)