Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza danych jakościowych 2405-S-S2-1-ADJ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Praca na zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 10 godzin

Praca nad projektem - 20 godzin

Łącznie - 60 godzin
Literatura:

Flick, Urlich, 2011, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Babbie, Earl, 2009, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gibbs, Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miles, Matthew, Huberman, Michael, 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Banks, Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztompka, Piotr, 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1.2 wiedza na temat procesu analizy danych jakościowych (w tym różnych perspektyw analitycznych oraz narzędzi i technik analizy)

1.3 zrozumienie trudności i problemów związanych z analizą danych jakościowych oraz wiedza nt. sposobów/metod ich rozwiązywania

2.1 umiejętność zastosowania różnych procedur analizy danych jakościowych

2.2 samodzielna interpretacja danych wywołanych i zastanych (werbalnych, wizualnych)

3.1 Umie samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie jakościowe. Potrafi analizować zebrane dane empiryczne, przeprowadzić proces wnioskowania. Potrafi przedstawić rezultaty projektu badawczego w formie raportu i prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą projekty zrealizowane w ramach zaliczenia, do wyboru metoda badań jakościowych, która zostanie wykorzystana do realizacji badania. Oceniane będzie:

- znajomość metod jakościowych ze szczególnym uwzględnieniem wybranej

- poprawność metodologiczna i metodyczna,

- sposób prezentowania wyników badań własnych.

Zakres tematów:

*Natura badań jakościowych.

*Obserwacja i jej odmiany.

*Wywiad i jego odmiany.

*Analiza treści.

*Analiza obrazów.

*Prezentacje projektów.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, konwersatorium, studium przypadku, metoda projektowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 302
Jacek Poniedziałek 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)