Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5.3. Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami onkologii 1600-LekM4CUPCHIB-J
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wl.cm.umk.pl
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 5 godzin
Literatura:

Podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Uzupełniająca:

3. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

4. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, WydawnictwoLekarskie PZWL

5. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009,Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Efekty uczenia się:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33)

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

K2:Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie wykładów.

Sprawdzian, wejsciówka, ocena indiwidualna przez prowadzącego zajęcia.

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W3, U1, U4

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W3,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1

Zakres tematów:

1.Chirurgia żołądka i dwunastnicy. DILO. Niedożywienie w chirurgii.

+ Zajęcia w CSM Dr hab. n. med. K. Tojek, prof. UMK

2.Proktologia Choroby zapalne jelit – leczenie chirurgiczne Dr M. Mrozowski

3.Chirurgia bariatryczna i wielu podeszłego. Dr hab. n. med. M. Michalik,

prof. UMK

4. Chirurgia dróg żółciowych. Nadciśnienie wrotne Dr T. Zwoliński

5.Chirurgia wątroby. Chirurgia trzustki. Przepukliny przeponowe Dr n. med.

W. Gniłka

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Gniłka, Krzysztof Tojek, Maciej Michalik 96/84 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)