Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura funeralna 1201-KMCN-KF-S2
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Chudzińska, Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu, Kraków 1998.

B. Chudzińska, Archeolog o medalikach, [w:] Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer specjalny 99/2008, Kraków, s. 287–291.

A. Drążkowska, Odzież i insygnia biskupów przemyskich obrządku łacińskiego, Toruń 2014

Kultura Funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. A. Drążkowska , Toruń 2015.

Efekty uczenia się:

U2: posiada umiejętności obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych związanych z kulturą funeralną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych (K_U02);

U3: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych rodzajów wytworów kultury materialnej pozyskiwanych podczas badań w kryptach (K_UO3)

Zakres tematów:

Analiza elementów wyposażenia grobowego

Funkcja praktyczne i symboliczna elementów wyposażenia

Metody analizy poszczególnych grup przedmiotów wyposażenia grobowego

wizerunki świętych na dewocjonaliach, identyfikacja świętych, atrybuty. Wizerunki świętych na przedstawieniach ikonograficznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala V
Anna Drążkowska 3/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)