Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia 2751-SM-S1-1-E
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006.

Literatura pomocnicza:

D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 1 i 2, PWE, Warszawa 2003.

W.Matuszewski, Wybrane zagadnienia ekonomii dla studentów prawa i administracji, TNOiK, Toruń 2008.

E. Jankowska, P. Siemiątkowski, Mikroekonomia. Zadania, TNOiK, Toruń 2006.

G.Górniewicz, E.Jankowska, P.Siemiątkwoski, Makroekonomia. Materiały do ćwiczeń,Wydanie II, TNOiK, Toruń 2008.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu powinien potrafić definiować kategorie ekonomiczne, potrafić opisywać i interpretować zjawiska ekonomiczne oraz rozumieć znaczenie procesów gospodarczych. Powinien także poradzić sobie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów występujących w gospodarce.

Metody i kryteria oceniania:

ocena semestralna na podstawie dwóch kolokwiów; dodatkowym atutem jest aktywność na zajęciach, która może podnieść końcową notę o pół oceny

Zakres tematów:

Przedmiot nauki ekonomii i jej historyczny rozwój

Wybór ekonomiczny.

Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej:

a. Popyt i prawo popytu

- Pojęcie popytu (funkcja popytu)

- Czynniki określające popyt w tym anomalie rynkowe, paradoks Giffena i efekt Veblena

- Pojęcie i rodzaje elastyczności popytu – znaczenie badania elastyczności

b. Podaż i czynniki określające podaż – prawo podaży

- Pojęcie podaży i funkcja podaży

- Pozacenowe czynniki podaży

c. Cena

- Pojęcie ceny rodzaje cen (wolne i administrowane) oraz struktura ceny detalicznej

- Funkcje cen

Gospodarstwo konsumenckie – jego równowaga.

a) Potrzeby i preferencje konsumentów

b) Linia budżetowa i jej przesunięcia (ograniczenia dochodowe konsumentów)

c) Równowaga konsumenta i jej zmiany

Przedsiębiorstwo – funkcja produkcji, koszty, przychody (utargi), równowaga przedsiębiorstwa na różnych rynkach.

Rynki czynników produkcji

a) Rynek pracy - elementy jego analizy

b) Rynek kapitału i jego funkcjonowanie

c) Rynek ziemi we współczesnej gospodarce

Formy zawodności rynku i sposoby przeciwdziałania.

Rachunek Produktu Krajowego Brutto i wielkości pokrewnych.

Państwo, budżet państwa, deficyt i dług publiczny.

Równowaga makroekonomiczna w ujęciu keynesowskim i w ujęciu klasycznym.

Handel zagraniczny – korzyści z wymiany, bilans płatniczy.

Pieniądz i system bankowy.

Rynek pieniądza.

Bank Centralny.

Problemy bezrobocia i inflacji.

Równowaga w gospodarce otwartej.

Wzrost gospodarczy.

Metody dydaktyczne:

dyskusje treści teoretycznych przekazywanych na wykładzie, analizy przypadków oraz rozwiązywanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 301
Piotr Siemiątkowski 16/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 301
Piotr Siemiątkowski 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)