Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pierwsza pomoc i system ratownictwa 0600-PS-BHP-PPiSR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL Warszawa, aktualne wydanie.

Gacek W., Kompedium pierwszej pomocy, CIOP, Warszawa, 2002r.

PRRKO, Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków, 2005r.

Efekty uczenia się:

EK_W05-ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i higienie pracy; zna relacje wobec innych nauk (w szczególności chemii, fizyki, biologii, ochrony środowiska, psychfizjologii, ergonomii, prawa pracy)

EK_W05-zna charakter i znaczenie znajomości prawa pracy przez pracodawców i pracowników

Student posiada wiedzę w zakresie:

• podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia ewakuacji w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków w środowisku zawodowym i pozazawodowym.

• prawnych aspektów wykonywania czynności przedmedycznych

• zasad postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia

• organizacji systemu ratownictwa w zakładzie pracy

• różnorodności wypadków powodowanych specyfiką środowiska zawodowego

EK_U02- samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U04- przewiduje potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić na stanowisku pracy- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U05-Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

Student potrafi:

• organizować pomoc osobom poszkodowanym i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu nieszczęśliwego wypadku

• wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz przeprowadzić defibrylację AED w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

• udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zachorowania i pogorszenia stanu zdrowia

• zorganizować system ratownictwa w zakładzie pracy

• stosować zasady pierwszej pomocy w wybranych sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia powodowanych warunkami środowiskowymi zakładu.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny –zaliczenie na ocenę

Wykład: EK_W05, EK_W06,

EK_U02, EK_U04, EK_U05

Egzamin: test 1 - krotnego wyboru; 4 warianty odpowiedzi; 20 pytań = 20 pkt

20 - 17pkt - bdb

16-15 pkt - db+

14 - 12 pkt - db

11pkt - dst+

10 pkt - dst

Zakres tematów:

- Wykład (informacyjny, problemowy, metody problemowe - klasyczna, sytuacyjna, burza mózgowa,

• Organizacja działań ratowniczych w miejscu wypadku.

• Ocena zdarzenia. Łańcuch ratunku.

• Podstawowe zasady pomocy doraźnej. Zadania osoby kierujący akcją i podział funkcji.

• Wzywanie pomocy kwalifikowanej i in. służb ratowniczych.

• Bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanych, osób postronnych.

• Zabezpieczenie miejsca wypadku.

• Ewakuacja z miejsca zagrożenia.

• Zabezpieczenie dowodów do dochodzenia powypadkowego.

• Aspekty prawne wykonywania czynności ratowniczych.

• Ocena ilości i stanu osób poszkodowanych

• Ocena czynności życiowych (przytomność, drożność dróg oddechowych, oddychanie i tętno).

• Postępowanie w sytuacjach nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy, awarii urządzeń i aparatów medycznych

Metody dydaktyczne:

Wykład (informacyjny, problemowy, metody problemowo- klasyczna, sytuacyjne burza mózgowa, prezentacje multimedialne,

gra dydaktyczna - organizacja akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy na miejscu pozorowanego wypadku zbiorowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Waldemar Ciechanowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)