Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia bioorganiczna 0600-S2-ChK-ChBO
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

1. A. Kołodziejczyk, Związki naturalne, Wyd. 2, PWN 2004.

2. J. McMurry, Chemia Organiczna T. 4 i 5, Wyd. 3, PWN, Warszawa, 2007/2010.

3. I. Vogel, Preparatyka organiczna, wyd. 3, Warszawa, WNT, 2006.

4. R. Kasprzykowska, A. S. Kołodziejczyk, K. Stachowiak, E. Jankowska, Preparatyka i analiza związków naturalnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

W1: ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii,

W2: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków organicznych i biologicznie czynnych,

W3: potrafi prawidłowo zaplanować eksperymenty oraz zweryfikować uzyskane wyniki,

U1: wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii i stosuje ją w zakresie chemii kosmetycznej,

U2: potrafi syntezować i przekształcać związki naturalne, wydzielać je ze źródeł naturalnych i analizować,

U3: wyszukuje informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim; przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych,

U4: potrafi wyszukać w literaturze sposoby syntezy, badania składu oraz właściwości związków organicznych i naturalnych,

K1: rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej,

K2: potrafi współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej,

K3: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do wykonania 4 preparatów, a uzyskane wyniki muszą być opracowane w formie pisemnych raportów w dzienniku laboratoryjnym oraz zdania trzech kolokwiów (każde po 10 pkt) obejmujących zakres wiedzy zawartej w wykonywanych ćwiczeniach.

Sprawozdania oceniane są w skali punktowej 0 – 10 pkt w następującym podziale:

0 – 4 pkt – opis w dzienniku laboratoryjnym przeprowadzonego eksperymentu, technika pracy w laboratorium, znajomość instrukcji wykonania ćwiczenia itp.

0 – 6 pkt. – jakość otrzymanych wyników, obliczenie wydajności, pomiar stałych fizykochemicznych, opis zarejestrowanych widm IR, wnioski itp.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Zakres tematów:

1. Octan izobornylu: przegrupowanie Wagnera-Meerwaina kamfenu.

2. Izoborneol: zasadowa hydroliza octanu izobornylu, sublimacja izoborneolu.

3. Rozdział składników olejku goździkowego za pomocą chromatografii kolumnowej, wydzielenie kariofilenu i eugenolu.

4. Estryfikacja glukozy – 1,2,3,4,6-penta-O-acetylo-α-glukopiranoza.

5. Wyodrębnianie kofeiny z herbaty i analiza za pomocą chromatografii cienkowarstwowej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje samodzielnie syntezy preparatów i wydziela związki naturalne w oparciu o dostępne instrukcje oraz zalecaną literaturę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 15:00, sala C7_171 (PS)
Jacek Ścianowski, Magdalena Obieziurska-Fabisiak 7/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:00 - 15:00, sala C7_172 (PChOrg)
Marek Krzemiński 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)