Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia 1800-D1-BFCA-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5423
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 h – wykład
Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F. H. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina – Anatomia człowieka. PZWL. Rok wydania: 2011, dodruk 2020.

6. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

Uzupełniająca

1. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

2. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

3. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Efekty uczenia się:

Wykład:

Student zna i rozumie:

W1: budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna) – A.W2

W2: mianownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia – A.W1

W3: stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami – A.W3

Jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych – K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji - K6

Ćwiczenia:

Student zna i rozumie:

W1: budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna) – A.W2

W2: mianownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia - A.W1

W3: stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami – A.W3

Potrafi:

U1: rozpoznawać i lokalizować na fantomach i modelach anatomicznych zasadnicze struktury ludzkiego ciała, w tym elementy układu pokarmowego i moczowego oraz wyjaśniać anatomiczne podstawy badania przedmiotowego

– A.U03

U2: wnioskować o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych – A.U04

U3: posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym – A.U05

Student jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych - K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K6

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Kolokwium praktyczne cząstkowe (12 punktów>60%):

W1-W3, U1-U3

Egzamin praktyczny (20 punktów>60%): W1-W3, U1-U3

Zaliczenie egzaminu praktycznego umożliwia przystąpienie do części teoretycznej egzaminu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów w danym semestrze.

Wykład:

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru; 40 pkt >60%): W1-W3

Przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%): K1, K2

Tabela ocen:

60,0-68,0% - dst

68,1-76,0% - dst +

76,1-84,0% - db

84,1-92,0% - db +

92,1-100% - bdb

Zakres tematów:

Wykłady:

- Anatomia układu kostno-więzadłowego, anatomia układu mięśniowego

- Anatomia układu sercowo-naczyniowego, anatomia układ oddechowego

- Anatomia układu pokarmowego, anatomia układu moczowo-płciowego

- Anatomia układu nerwowego

- Anatomia układu narządów zmysłów; anatomia gruczołów dokrewnych

Ćwiczenia:

- Kości: kończyna górna, kończyna dolna, klatka piersiowa i kręgosłup

- Kończyna górna i kończyna dolna: mięśnie, unaczynienie i unerwienie

- Ściany tułowia (kości, mięśnie, stawy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne) i zawartość klatki piersiowej (narządy, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

- Jama brzuszna i miednica: układ moczowo-płciowy (kości, stawy, mięśnie, narządy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne), narządy jamy brzusznej (budowa, topografia, więzadła, unaczynienie i unerwienie) cz. I

- Jama brzuszna i miednica: układ moczowo-płciowy (kości, stawy, mięśnie, narządy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne), narządy jamy brzusznej (budowa, topografia, więzadła, unaczynienie i unerwienie) cz. II

- Głowa i szyja (kości, stawy, szwy, mięśnie, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne, zawartość głowy i szyi)

- Powtórzenie: układ pokarmowy; Kolokwium – anatomia układu pokarmowego

- Neuroanatomia (ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, naczynia, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Dyskusja dydaktyczna

Analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Zalewski 74/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)