Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia 1716-F3-MIKR-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: zna ogólną charakterystykę, warunki wzrostu i właściwości biochemiczne istotnych klinicznie drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) chorobotwórczych dla ludzi oraz wymienia ich czynniki wirulencji - K_A.W18

W4: zna i rozumie procesy zmienności genetycznej drobnoustrojów i tłumaczy podstawowe mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na zakażenie - K_A.W18

W5: zna i objaśnia patogenezę i epidemiologię wybranych zakażeń układowych – K_ A.W19

W6: zna i wymienia rodzaje działań przeciwdrobnoustrojowych, zasady aseptyki, antyseptyki i objaśnia wpływ środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na drobnoustroje - K_A.W20

W7: zna i przedstawia kryteria podziału leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy i zakresy ich działania na drobnoustroje oraz zasady antybiotykoterapii - K_A.W20

W9 zna definicję patogenów alarmowych, ich zagrożenia oraz problemy zakażeń szpitalnych - K_A.W21

W10: zna mikrobiologiczne metody badania leków - K_A.W23

U2: umie identyfikować drobnoustroje w oparciu o ocenę ich morfologii, właściwości biochemicznych, fizjologicznych i hodowlanych - K_A.U12

U4: potrafi oznaczyć zgodnie z rekomendacjami antybiotykowrażliwość bakterii oraz wrażliwość grzybów na leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem metod wykrywania mechanizmów lekooporności oraz potrafi zinterpretować uzyskany wynik - K_A.U14

K1: jest gotowy do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych w celu podejmowania gotowości do dalszego uczenia się - K_ K2

K2: Jest gotowy do współpracy z innymi członkami zespołu w trakcie zajęć praktycznych oraz do współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych - K_K3

K3: Dba o propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez dbanie o stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii - K_K6

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- Kolokwia: zaliczenie na ocenę na podstawie testów (testy pisemne: pytania otwarte i zamknięte, odpowiedzi jednokrotnego wyboru) - zaliczenie ≥ 60% (W1, W4 -W7, W9 - W10, U2, U4)

- Egzamin końcowy - zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny, pytania zamknięte, odpowiedzi jednokrotnego wyboru) - zaliczenie ≥ 60% (W1, W4 -W7, W9 - W10, U2, U4)

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1. Historia mikrobiologii. Mikrobiologia jako nauka i jej działy. Taksonomia: klasyfikacja drobnoustrojów i nazewnictwo.

2. Procaryonta i Eucaryonta.

3. Morfologia drobnoustrojów i jej znaczenie.

4. Warunki wzrostu drobnoustrojów.

5. Czynniki wirulencji drobnoustrojów.

6. Genetyka i zmienność drobnoustrojów.

7. Mechanizmy obronne człowieka przed zakażeniami.

8. Działania mikrobiobójcze.

9. Leki przeciwbakteryjne – podział, charakterystyka, mechanizmy działania.

10. Leki przeciwgrzybicze – podział, charakterystyka, mechanizmy działania.

11. Mechanizmy oporności drobnoustrojów na antybiotyki - metody wykrywania.

12. Charakterystyka wybranych bakterii Gram-dodatnich.

13. Charakterystyka wybranych bakterii Gram-ujemnych.

14. Charakterystyka wybranych wirusów.

15. Charakterystyka wybranych grzybów.

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Gospodarek-Komkowska, Anna Budzyńska, Patrycja Zalas-Więcek 91/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)