Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etykieta językowa 2502-s1LPC2L-KM-EJ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ikanowicz C., Piekarski J. W., 2004. Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa.

Marcjanik, M. (red.) 2005. Grzeczność nasza i obca. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Marcjanik, M. 2007. Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Marcjanik, M., Silvia Bonacchi, Frączek A. 2019. Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcjanik, M. 2021. Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u. PWN.

Marcjanik, M. 2015. Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości? (wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 2015/2016)

Efekty uczenia się:

W1: rozumie pojęcie wzorca kulturowego – K_W11;

W2: charakteryzuje pojęcie grzeczności językowej i niejęzykowej – K_W01, K_W11.

W3: omawia zachowania językowe w różnych sytuacjach kulturowych i komunikacyjnych – K_W11;

U1: potrafi analizować teksty z perspektywy grzeczności językowej – K_U02;

U2: wyjaśnia relację etykieta a kompetencja kulturowa – K_U02;

U3: – wskazuje uniwersalne zasady grzeczności – K_U02, K_U11;

U4: wskazuje cechy językowego savoir-vivre’u w biznesie – K_U02, K_U11.

K1: stosuje etykietę językową w różnych sytuacjach komunikacyjnych – K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

1) przygotowanie i aktywność na zajęciach (33%)

2) wygłoszenie referatu (33%)

3) sprawdzian końcowy (34%)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest łączne osiągnięcie przynajmniej 60%.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć będą rozważane następujące problemy:

1. Etykieta jako składnik kultury społeczeństwa należący do norm obyczajowych;

2. Różnice kulturowe a etykieta językowa

3. Komunikacja niewerbalna a etykieta językowa

4. Kultura a etykieta dyskusji

5. Etykieta językowa a media

6. Grzeczność językowa polska na tle innych krajów ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec

7. Grzeczność w komunikowaniu publicznym i komunikowaniu publiczno-zapożyczonym

8. Grzeczność w komunikacji masowej w ujęciu porównawczym

9. Formy adresatywne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- doświadczeń

- giełda pomysłów

- analizy przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lech Zieliński 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)