Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Trening cardio 2600-SIW-M5-TC-3-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Górski J. PZWL, Warszawa 2011.

2. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska. PWN, 2010, 180 str.

3. Medycyna Sportowa. Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak. PZWL. Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Artur Mamcarz, Wojciech Braksator. PZWL, Warszawa 2016, wyd. 1

2. Testy wysiłkowe. Stanowisko eksperów PTK Ewa Straburzyńska-Migaj, Ryszard Piotrowicz, Bronisław Bednarz

Via Medica, 2016,

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia

W1: zna i rozumie zmiany adaptacyjne w różnych układach organizmu zachodzące podczas uprawiania sportu oraz związek pomiędzy treningiem zdrowotnym i jakością życia ludzkiego - K_W01

W2: Opisuje rolę treningu cardio w kształtowaniu zdrowego stylu życia u osób w różnym wieku - K_W09

W3: Opisuje mechanizmy działania różnych rodzajów treningu cardio związanych z zawodem trenera, instruktora w ośrodkach sportowych i Wellness - K_W11

U1: potrafi określić podstawowe metody oceny parametrów funkcjonowania organizmu w aspekcie zmęczenia mięśniowego i racjonalnego doboru rodzaju treningu – K_U01

U2: Potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji - K_U02

U3: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwiązywać złożone problemy zdrowotne pojawiające się podczas programowania treningu – K_U04

K1: Posiada umiejętność krytycznej analizy piśmiennictwa, a także dokonywania samooceny własnych kompetencji K_K01

K2: Ma świadomość wartości zdobytej wiedzy i umiejętności - K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie z oceną obejmuje treści wykładów i ćwiczeń

Kolokwium pisemne: pytania otwarte- 3 punkty za pytanie (0-6 punktów); > 60%:W1-W3, U3

Przedłużona obserwacja (0-2 punktów); >50%: K3

Ćwiczenia:

Kolokwium pisemne pytania otwarte – 3 punkty za pytanie (0-9 punktów; >60%): W2-W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0-2 punktów; >50%): K1, K2

Suma uzyskanych punktów : Ocena:

< 11 ndst

13-11 (60,0-68,0%) dst

14,5-13,5 (68,1-76,0%) dst+

16-15 (76,1-84,0%) db

17,5-16,5 (84.1-92%) db+

19-18 (92.1-100%) bdb

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z kolokwium końcowego oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych (odpowiednią liczbę punktów z wszystkich ocenianych kryteriów).

Zakres tematów:

Ćwiczenia

1. Kontrola wydolności aerobowej - metody oceny.

2. Próg tlenowy i beztlenowy - metody wyznaczania.

3. Programowanie treningu cardio- charakterystyka, porównanie skuteczności. Analiza piśmiennictwa

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

prezentacje multimedialne

metody wymiany i dsykusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 15:45, (sala nieznana)
Paweł Zalewski, Joanna Słomko 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)