Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia widzenia 1401-PWI-AW-1Z-SJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Jak wyżej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocena prac śródsemestralnych: W1,W2,W3, U,1,U2, U3,U4,U5, K1,K2,K3,

- egzamin pisemny - omówienie zagadnień związanych z percepcją na podstawie wykonanych prac do wybranych tematów realizowanych w trakcie wykładu

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji i analizy wybranych prac (opis realizacji) realizujących wybrane zagadnienia związane z percepcją wzrokową (K_W 14, K_W15,K_W18, K_W24, K_U17, K_U20, K_U23,K_K01, K_K07, K_K 09)

Zakres tematów:

1. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne procesu percepcji

2. Teorie spostrzegania

3. Jedności spostrzeżeniowe

4. Stałości spostrzeżeniowe

5. Czynniki psych. i kult. wpływające na odbiór informacji wzrokowej

6. Złudzenia optyczne

7. Układy biało czarne wywołujące wrażenie ruchu i barwy

8. Przestrzeń

9. Figury niemożliwe, wieloznaczne

10. Barwa podstawowe pojęcia

11. Barwa. Mieszanie barw

12. Relatywizm barwny. Kontrast równoczesny, brzegowy, następczy, migotanie

13. Relatywizm barwny. Zjawisko van Bezolda, asymilacja barw – różne jej odmiany Psychologiczne aspekty barwy: preferencje, emocje, symbol

14. Układy barwne, harmoniczne, podobne, opozycyjne, z dominantą

15. Ruch

16. Linia

17. Bryła

18. Faktura, tekstura, struktura

19. Układ

Metody dydaktyczne:

Jak wyżej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 1
Bernadeta Didkowska 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)