Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5.3. Intensywna terapia i anestezjologia 1600-LekM5STNANE-J
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

Identycznie jak w części A

Efekty uczenia się:

Seminaria

W1-W6; W11-W14

U1;U2;U5;U6;U10

K1;K4

Ćwiczenia

W5;W6;W7;W9

UU2;U3;U4;U7;U8;U9;U10

K2;K3

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium wejściowe (0-20 punktów)>60% (W1, W2,W3, W5)

Sprawdzian praktyczny (system 0-1) (U2 - U14)

Ustne kolokwium końcowe (W4, W6-W15)

Egzamin ( 0-40 punktów) >60% (W1-W15)

Przedłużona obserwacja >50% - (U1, K1 -K5)

Zakres tematów:

Seminaria

1 Indukcja znieczulenia ogólnego, anestetyki wziewne i dożylne.

2 Znieczulenie przewodowe.

3 Anestezjologia dziecięca.

4 Wentylacja mechaniczna.

5 Wprowadzenie do zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

6 Wstrząs, wstrząs septyczny.

Ćwiczenia

Indukcja do znieczulenia ogólnego

Monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia i w okresie okołooperacyjnym

Znieczulenie przewodowe

Instrumentalne zabezpieczenie dróg oddechowych. Trudna intubacja

Wentylacja mechaniczna

Zastosowanie żywienia jelitowego i pozajelitowego w Intensywnej Terapii

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• wykład informacyjny

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 6/6 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 6/6 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Arndt 5/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 5/6 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Arndt 6/6 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 6/6 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Arndt 5/6 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 5/6 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 6/6 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz 6/6 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Jasiewicz, Karolina Tkaczyk 6/6 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Michalina Kołodziejczak 6/6 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Michalina Kołodziejczak 6/6 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Michalina Kołodziejczak 6/6 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Tkaczyk 6/6 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Marlena Jakubczyk 6/6 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Marlena Jakubczyk, Paweł Trzcinski 6/6 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Trzcinski 6/6 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Trzcinski 6/6 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Trzcinski 6/6 szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Kruza 6/6 szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Kruza 6/6 szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Kruza 6/6 szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Kruza 6/6 szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
Ludmiła Kaczanowska-Cała 6/6 szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
Ludmiła Kaczanowska-Cała 6/6 szczegóły
27 (brak danych), (sala nieznana)
Ludmiła Kaczanowska-Cała 6/6 szczegóły
28 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Bułtowicz 4/6 szczegóły
29 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Bułtowicz 6/6 szczegóły
30 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Szołna-Klufczyńska, Robert Bułtowicz 6/6 szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Szołna-Klufczyńska 6/6 szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Szołna-Klufczyńska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)