Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy bioanalityki 0600-S1-W-PB
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

P. Kafarski, P. Wieczorek, Ćwiczenia Laboratoryjne z Chemii Bioorganicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997

Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 1997

Z. Witkiewicz Podstawy Chromatografii, WNT, Warszawa 2000

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa 2005

Nowoczesne techniki analityczne, praca zb. pod red. M. Jarosza, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2006

H. Waldmann, P. Janning, Chemical Biology. A practical course, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2004

Proteomika, praca zb. pod red. A. Kraj, J. Silberring, Wydzial Chemii UJ, Kraków 2004

Spektrometria mas, praca zb. pod red. P. Sudera, J. Silberringa, Wyd. UJ, Kraków 2006

Mikrobioanalityka, praca zb. pod red. Z. Brzózki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009

S. R. Mikkelsen, E. Cortón, Bioanalytical Chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey 2004

L. Huber, Dobra praktyka laboratoryjna, PIOŚ, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

U1: Student wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu bioanalityki, zna metody przygotowania próbek i technik oznaczania, potrafi opisać zjawiska zachodzące w organizmie człowieka,

U2: Analizuje zdobywaną wiedzę dotyczącą bioanalityki z różnych źródeł i potrafi argumentować oraz bronić swojego stanowiska.

U3: Nabywa wprawy w wykonywaniu obliczeń na podstawie danych otrzymywanych z pomiarów metodami instrumentalnymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność, praca pisemna lub prezentacja, inna forma ustalona na pierwszym wykładzie

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności, pracy pisemnej lub prezentacji

ndst – poniżej 8 pkt (poniżej 40 %)

dst- 8-11 pkt (40-55%)

dst plus- 11,2-13 pkt (56-65%)

db- 13,2-14,8 pkt (66-74%)

db plus-15-16 pkt (75-80%)

bdb- 16,2-20 pkt (81-100%)

Zakres tematów:

Tematyka wykładu obejmuje wykorzystanie analityki w chemii, biologii, biochemii, medycynie i toksykologii. Nabycie podstawowej wiedzy nt. nowoczesnego laboratorium analitycznego. Nabycie umiejętności wyboru właściwej metody pobierania i przygotowania próbek biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Prawidłowe wykonanie pomiarów i analiz, raporty, dobra praktyka laboratoryjna. Zapewnienie jakości, walidacja.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny (prezentacje multimedialne) połączone z dyskusją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Gadzała-Kopciuch 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)