Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia wychowania 2403-PE-115-s1
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Znaniecki, F., 2001. Socjologia wychowania, Warszawa PWN.

2. Ambrozik, W. i J., Modrzewski (wybór tekstów), 1998. Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, Koszalin, Wydawnictwo: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna.

3. Mlicka H. (wybór tekstów). 2000. Socjologia wychowania, Kielce, Wydawnictwo Stachurski.

1. Bauman, Z., 1993. Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2: 7-31.

2. Bauman, Z.,2006. Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

3. Beck, U., 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Bellah, R., N., Madsen, R., Sullivan, W., M., Swidler, A., i S., M., Tipton, 2007. Skłonność serce. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

5. Bokszański, Z., 1989. Tożsamość, Interakcja, Grupa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

6. Borowicz, R., 1997. Socjalizacja - czym jest? Socjologia Wychowania XIII/237: 257-268.

7. Bourdieu, P., 2004. Męska dominacja, Warszawa: Oficyna Naukowa

8. Erikson, E. H., 2002. Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

9. Giddens, A., 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa, PWN.

10. Giddens, A., 2006. Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa: PWN

11. Hałas, E., 2007. Konwersja perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Scholar

12. Jacyno, M., 2007. Kultura indywidualizmu, Warszawa, PWN.

13. Kwieciński, Z.,1995. Dynamika funkcjonowania szkoły, Toruń: UMK.

14. Mead, M., 1978. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszaw, PWN.

15. Mead., G. H., 1975. Umysł Osobowość i Społeczeństwo, Warszawa, PWN.

16. Melosik, Z., 1995. Madonna: Postmodernistyczna (anty)bohaterka (wstęp do pedagogiki kultury popularnej). w: Różnica. Tożsamość. Edukacja. Szkudlarek, T., (red.). Karków.

17. Melosik, Z., 1996. Tożsamość, ciało i władza, Toruń-Poznań, Wydawnictwo Edytor.

18. Melosik, Z., 2002. Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań, Wydawnictwo Wolumin.

19. Szafraniec, K., 1986. Anomia – przesilenie tożsamości, Toruń:UMK.

20. Tillmann, K. J., 1996. Teorie socjalizacji. Społeczność instytucją upodmiotowienia, Warszawa, PWN.

21. Witkowski, L., 1989. Rozwój i tożsamość w cyklu życia, Toruń: Wydawnictwo UMK.

22. Znaniecki F., 2001. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa, PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/ka ma wiedzę na temat socjologicznego ujęcia problematyki wychowania w nauce oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań tego procesu. Zna podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie służące do analizy procesu uspołecznienia. Ponadto orientuje się w temacie głównych trendów występujących w społeczeństwie polskim w ostatnich dziesięcioleciach, które rzutują na przemiany procesu wychowania młodych pokoleń.

Metody i kryteria oceniania:

test z treści poruszanych na wykładzie

Zakres tematów:

1. Socjalizacja jako zbanalizowane pojęcie? - złożony proces, różne podejścia teoretyczne

2. Durkheimowska koncepcja socjalizacji. Dlaczego człowiek winien być moralny?

3. Interakcyjne podejście do socjalizacji. Koncepcja G. H. Meada

4. Społeczna kontrola emocji. Koncepcja G. Cooley’a

5. Zarządzanie emocjami. Problem wstydu

6. Społeczne konstruowanie płci.

7. Tożsamość człowieka. Jako zadanie do realizacji?

Metody dydaktyczne:

wykład,

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Leszniewski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)