Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-TechInf Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Definiuje wyrażenia z użyciem funkcji wbudowanych w arkuszach kalkulacyjnych i w bazach danych - K_W06


W2: Opisuje metody rozwiązywania problemów matematycznych, ekonomicznych i finansowych - K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Oblicza z użyciem funkcji i mechanizmów filtrowania, sum częściowych i tabel przestawnych syntetyczne charakterystyki zbiorów danych - K_U02


U2: Planuje i przygotowuje arkusze kalkulacyjne do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin - K_U02


U3: Definiuje poprawnie strukturę dokumentu tekstowego w procesorze tekstu. - K_U10


U4: Tworzy prezentacje o poprawnej strukturze i zawartości. Korzysta aktywnie z zasobów Internetu wykorzystując różne technologie. - K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analizuje i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności - K_K01


K2: Wykazuje otwartość na pracę w zespole w zakresie pełnienia różnych funkcji - K_K05


Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna studentów z użyciem sprzętu i oprogramowania systemowego i użytkowego w laboratorium komputerowym. Realizacja scenariuszy obejmujących rozwiązywanie problemów w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych i edytorach tekstu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia w pracowniach komputerowych. Zakres obejmuje pracę w programach pakietu biurowego Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), w tym przygotowywanie prac naukowych w edytorze tekstów, stosowanie funkcji i wbudowanych mechanizmów arkusza kalkulacyjnego umożliwiających obliczenia, graficzną prezentację i analizę danych, Tworzenie zapytań i innych obiektów w bazie danych oraz przygotowywanie profesjonalnych prezentacji menedżerskich. Korzystanie z usług i zasobów sieci Internet, publikowanie w niej swoich prac a także rozpoznawanie zagrożeń w sieci i ochrona przed nimi.

Pełny opis:

1. Przetwarzanie tekstów - U3

- Podstawowe funkcje edytora - pisanie i formatowanie tekstu,

definiowanie formatu akapitów, tworzenie list

wielopoziomowych, numerowanie stron, zmiana marginesów

i układu strony, wstawianie nagłówków i stopek, sprawdzanie

pisowni w dokumencie

- Zaawansowane funkcje edytora - tworzenie tabel, łączenie

tekstu z grafiką, umieszczanie przypisów i odsyłaczy, układ

wielokolumnowy strony, edycja równań i wzorów

matematycznych, korzystanie z szablonów oraz edycja pism dla

korespondencji seryjnej

- Praca z długimi dokumentami – stosowanie podziałów na sekcje

w dokumencie, tworzenie i modyfikacja stylów tekstu, tworzenie

spisów treści, tabel i ilustracji, tworzenie indeksów

2. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego - W1, W2, U1, U2, K1

- Wprowadzanie danych i edycja formuł obliczeniowych,

stosowanie adresów względnych, bezwzględnych oraz mieszanych

dla komórek z danymi, kopiowanie i przenoszenie zakresów

- Korzystanie z funkcji biblioteki programu, w tym matematycznych,

statystycznych, logicznych i wyszukiwania oraz stosowanie

formuł tablicowych

- Tworzenie wykresów i ich formatowanie, dobieranie modelu

matematycznego do serii danych (linia trendu)

- Automatyzacja zadań

3. Struktura i obiekty bazy danych (Tabele, zapytania, formularze, raporty) - W1, K1

- Tworzenie obiektów bazy

- Tworzenie zapytań wybierających, z podsumowaniami i polami obliczalnymi i krzyżowych

- Tworzenie zapytań funkcjonalnych

4. Grafika menedżerska i prezentacyjna - U3, U4

- Tworzenie prezentacji zawierających typowe układy slajdów

- Definiowanie własnych wzorców slajdów, wykorzystywanie

szablonów

- Przygotowywanie profesjonalnych prezentacji, w tym

przenośnych i w sieci komputerowej

5. Korzystanie z usług i zasobów Internetu - U4

- Poczta elektroniczna, w tym obsługa książki adresowej

i list dystrybucyjnych

- Uczestnictwo w grupach dyskusyjnych

- Wyszukiwanie informacji w sieci Internet, korzystanie z serwerów

FTP

- Stosowanie programów chroniących komputer przed zagrożeniami

podczas pracy w sieci

- Tworzenie prostych witryn WWW

Literatura:

1. Marek Cieciura, Podstawy Technologii Informacyjnych z

przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, 2007

2. Adam Jaronicki, ABC MS Office 2010 PL, Helion, 2010

Metody i kryteria oceniania:

Śródsemestralne kolokwia kontrolne - zadania wykonywane

z użyciem komputerów i oprogramowania, obejmujące

zakres przerobionego na zajęciach materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Neubauer
Prowadzący grup: Andrzej Neubauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Neubauer
Prowadzący grup: Grzegorz Markowski, Tomasz Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Neubauer
Prowadzący grup: Grzegorz Markowski, Adrian Nowak, Marcin Stawarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Grzegorz Markowski, Marcin Stawarz, Marcin Wata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.