Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117123-KontrZarz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Kontrola zarządcza
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01; EK_W02; EK_W03; EK_W04; EK_W05; EK_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01; EK_U02; EK_U03; EK_U04; EK_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja w grupie, Case study, zadania do samodzielnego wykonania

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- SWOT

Skrócony opis:

Geneza powstania kontroli zarządczej, pojęcie i jej podstawy prawne KZ, standardy kontroli zarządczej, dokumenty KZ, kontrola zarządcza w praktyce - budowa systemu, kogo dotyczy, cel i kto za nią odpowiada, rola audytu w kontroli zarządczej, mierniki, pojęcia zgodności z prawem, efektywności, celowości, skuteczności, oszczędności terminowości

Pełny opis:

Geneza powstania kontroli zarządczej, pojęcie i jej podstawy prawne KZ, standardy kontroli zarządczej, dokumenty KZ, kontrola zarządcza w praktyce - budowa systemu, kogo dotyczy, cel i kto za nią odpowiada, rola audytu w kontroli zarządczej, mierniki, pojęcia zgodności z prawem, efektywności, celowości, skuteczności, oszczędności terminowości

Literatura:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.1870 z p.zm.);

Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

( Dz.U., poz.659)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009, Nr 157, poz.1241);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie kontroli zarządczej ( Dz.U.Nr 238, poz.1581);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej ( Dz. U. Nr 238,poz.1581);

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych opublikowane w Komunikacie Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009r.( Dz.Urz. MF Nr 15, poz.84);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania ( Dz.U. Nr 187, poz.1254);

Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 2, poz.11);

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia - zaliczenie bez oceny, na podstawie oceny aktywności słuchaczy podczas zajęć ( analiza przykładów ) przy założeniu uczestnictwa w co najmniej 75% godzin zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Barbara Różańska-Kiziuk
Prowadzący grup: Barbara Różańska-Kiziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Różańska-Kiziuk, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Barbara Różańska-Kiziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Śmigielski, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jacek Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Śmigielski, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jacek Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.