Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

The material culture of towns on the base of archaeology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-MCT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The material culture of towns on the base of archaeology
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) There is recomended a basic knowledge on history of Europa

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h

Efekty uczenia się - wiedza:

p. Student

– possesses knowledge on material culture citizens of Polish towns and convents (Toruń, Strzelno, Trzemeszno, Bygdoszcz, Gniewkowo)

W1: has basic knowledge of medieval architecture in Poland,

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:


– is able to recognize archaeological data (for example- kitchen pottery, bath house and guest house).


– can analyse and explain historical records for reconstruction the past in towns and monasteries.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:


- understands the significance of archaeological excavations for reconstruction the past,


– understands the need for interdisciplinary researches to recognize regional history and everyday life.


- is prepared to interpretation of selected places on the past on the base of archaeological finds and written sources.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) informative lecture with multi-media presentation.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lectures will focus on the following topics:

1. medieval churches and cemetery,

2. Premonstratensian nunnery,

3. romanesque and gothic architecture,

4. kitchen pottery, tiles and stoves,

5. suburbia and taverns,

6. pottery workshop,

7. bath house.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1/ The material culture of the Premonstratensian nunnery at Strzelno in the light of archaeological excavations (12 th- 19th c.),

2/ Non omnis moriar. Burial wreaths in St. James church in Toruń graveyard,

3/ On medieval church of St. James in Toruń. Archaeologist’ glosses.

4/ The equipment of the bath-house at the monastery of Canons Regular in Trzemeszno,

5/ In Gniewkowo outskirts in 15th – 18th c.

6/ Bydgoszcz pottery workshop from about the end of 16th c. Mass production and unique ceramic vessels.

Literatura: (tylko po angielsku)

1/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Apud terram, ante ecclesiam. Niezapisane karty kościoła i parafii św. Jakuba w Toruniu, Pomorania Antiqua, t. XXIII, s. 249 - 274.

2/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Wyposażenie łaźni klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie, Archaeologia Historica Polona 14, 2004, s. 189-209.

3/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Bydgoski warsztat garncarski z około XVI wieku (część I- naczynia) [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 13, Bydgoszcz, s.11- 22.

4/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Gdyby te garnki potrafiły mówić…Bydgoski warsztat garncarski z około XVI wieku (część II), [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 14, Bydgoszcz, s.11- 18.

5/ J. Chudziakowa, The romanesque churches of Mogilno, Trzemeszno and Strzelno, Toruń 2001.

6/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI w.). Sacrum i profanum, Toruń UMK 2006.

7/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Rzecz o życiu i śmierci w klasztorze norbertanek w Strzelnie (XVI-XIX w.), [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej, red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz -Toruń 2010.

8/ K. Sulkowska-Tuszyńska, O budowaniu w średniowieczu, Archaeologia Historica Polona 17, 2007, s. 207 - 228.

9/ K. Sulkowska-Tuszyńska, W refektarzu u norbertanek (Strzelno i Zwierzyniec) [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu X, Bydgoszcz 2005, s. 170-177.

10/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Ołtarz główny kościoła klasztornego w Strzelnie - zamurowana historia [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, Bydgoszcz 2002, s. 152-158.

11/ K. Sulkowska-Tuszyńska, O kaflach i piecach z klasztoru Norbertanek w Strzelnie [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy- Podobieństwa- Różnice, red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok 2007, s.111-118.

12/. K. Sulkowska-Tuszyńska, The material culture of the Premonstratensian convent at Strzelno in the light of archaeological excavations (12 th-19 th c.), Medieval Europe 2002, Centre-Region-Periphery, vol. 2, Hertingen - Basel 2002, s. 266 - 271.

13/ K. Sulkowska-Tuszyńska, Prezbiterium kościoła św. Jakuba po badaniach archeologiczno-architektonicznych, Nowa historia Nowego Miasta Torunia, [w:] Nowe Miasto Toruń 750 lat od lokacji, Toruń 2014, red. K. Mikulski, P. Oliński, W. Rozynkowski, s. 5-42.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

- short exam test,

- presence at lectures

- visiting the archeological siate (St. James church in Toruń).

- visiting the archeological museum in Archeeology Institute in Toruń with stone baptismal bowl etc.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)