Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo kulturowe krajów romańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DKKR-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe krajów romańskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zainteresowania historią krajów romańskich, orientacja w historii powszechnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 90 godz. - 3p

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.- 1,5 p.):

- udział w wykładach – 30 godz. - 1 p.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godz. - 0,5 p.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz. -0, 5 p.):

- sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 godz. - 0,5 p.

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (30 godz.- 1p.):

- przygotowanie do zaliczeni, – 15 godz. - 0,5 p

-przygotowanie i prezentacja pracy pisemnej - 15 godz. - 0,5 p

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 wykazuje znajomość historii porównawczej Europy; zna rolę Francji, Hiszpanii i Włoch w tworzeniu kulturowej i politycznej

jedności europejskiej K_W05

W2 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów cywilizacji na przykładzie odzieży i mody, jedzenia i

kuchni oraz towarów funkcjonujących w handlu globalnym K_W09

W3 rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z naukami pokrewnymi: historia sztuki, antropologia, socjologia K_W12

W4 wie o istnieniu w historii i pokrewnych odmiennych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem kulturowym na

przykładzie ujęć historii Francji, Włoch i Hiszpanii K_W15

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 potrafi planować i prowadzić własne proste badania historyczne wykorzystując podstawowe metody badawcze i wybrane

elementy warsztatu historyka K_U06

U2 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnejw nowoczesnych metod i technik: opracowanie i prezentacja referatu dotyczącego

historii krajow romańskich K_U07

U3 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę projektu K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych K_K04

K2 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (poznanie oferty muzealnej dotyczącej mody jedzenia i podróży - poznawania świata) K_K08

K3 stosuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii (rola mody odzieżowej i jedzenia/kuchni w popularyzacji historii) K_K14

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych elementów dziedzictwa kulturowego krajów romańskich, w szczególności w dziedzinie historii kultury

materialnej, stosunku do sztuki, mody i kuchni (jedzenia jako części kultury i ważnej części tożsamości).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą w szczególności historii mody odzieżowej jako formy rywalizacji i manifestowania tożsamości, cyklów mody, kreowania

wzorców i ich rozpowszechniania, typów ubiorów i ich funkcji społecznych.

na przykładzie Włoch i Francji analizowana będzie kuchnia i szerzej śródziemnomorski model żywieniowy, społeczeństwo dworu i jego

rola jako wzorca i modelu kulturowego oraz procesów globalizacji na przykładzie tzw. "wymiany kolumbijskiej" (rola Hiszpanii i Portugalii).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008;

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2006 lub inne wydanie;

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, wyd. I 1972 i kolejne;

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodu, Warszawa 1980.

The Columbian Exchange [w:] J. Pilcher, Food in world history, New York 2006 lub 2017.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, dyskusje, znajomość literatury, realizacja własnego projektu w oparciu o wybrany tekst źródłowy dotyczący historii

jedzenia

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych elementów dziedzictwa kulturowego krajów romańskich, w szczególności w dziedzinie historii kultury

materialnej, stosunku do sztuki, mody i kuchni (jedzenia jako części kultury i ważnej części tożsamości).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą w szczególności historii mody odzieżowej jako formy rywalizacji i manifestowania tożsamości, cyklów mody, kreowania

wzorców i ich rozpowszechniania, typów ubiorów i ich funkcji społecznych.

na przykładzie Włoch i Francji analizowana będzie kuchnia i szerzej śródziemnomorski model żywieniowy, społeczeństwo dworu i jego

rola jako wzorca i modelu kulturowego oraz procesów globalizacji na przykładzie tzw. "wymiany kolumbijskiej" (rola Hiszpanii i Portugalii).

Literatura:

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008;

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2006 lub inne wydanie;

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, wyd. I 1972 i kolejne;

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodu, Warszawa 1980.

The Columbian Exchange [w:] J. Pilcher, Food in world history, New York 2006 lub 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Adam Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych elementów dziedzictwa kulturowego krajów romańskich, w szczególności w dziedzinie historii kultury

materialnej, stosunku do sztuki, mody i kuchni (jedzenia jako części kultury i ważnej części tożsamości).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą w szczególności historii mody odzieżowej jako formy rywalizacji i manifestowania tożsamości, cyklów mody, kreowania

wzorców i ich rozpowszechniania, typów ubiorów i ich funkcji społecznych.

na przykładzie Włoch i Francji analizowana będzie kuchnia i szerzej śródziemnomorski model żywieniowy, społeczeństwo dworu i jego

rola jako wzorca i modelu kulturowego oraz procesów globalizacji na przykładzie tzw. "wymiany kolumbijskiej" (rola Hiszpanii i Portugalii).

Literatura:

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008;

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2006 lub inne wydanie;

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, wyd. I 1972 i kolejne;

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodu, Warszawa 1980.

The Columbian Exchange [w:] J. Pilcher, Food in world history, New York 2006 lub 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych elementów dziedzictwa kulturowego krajów romańskich, w szczególności w dziedzinie historii kultury

materialnej, stosunku do sztuki, mody i kuchni (jedzenia jako części kultury i ważnej części tożsamości).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą w szczególności historii mody odzieżowej jako formy rywalizacji i manifestowania tożsamości, cyklów mody, kreowania

wzorców i ich rozpowszechniania, typów ubiorów i ich funkcji społecznych.

na przykładzie Włoch i Francji analizowana będzie kuchnia i szerzej śródziemnomorski model żywieniowy, społeczeństwo dworu i jego

rola jako wzorca i modelu kulturowego oraz procesów globalizacji na przykładzie tzw. "wymiany kolumbijskiej" (rola Hiszpanii i Portugalii).

Literatura:

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008;

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2006 lub inne wydanie;

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, wyd. I 1972 i kolejne;

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodu, Warszawa 1980.

The Columbian Exchange [w:] J. Pilcher, Food in world history, New York 2006 lub 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.