Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Actor Network Modernity and Capitalism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-ANM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Actor Network Modernity and Capitalism
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge about science and technology studies.

Całkowity nakład pracy studenta:

Teachers hours:

- contact hours – 30 h


Student’s individual work :

- preparing for classes (reading texts, homeworks) - 40 h

- preparing for short text in the end - 20 h

- consulting with teacher - 10 h


Łącznie: 100 godz. ( 4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K1: Student knows and understands philosophical and theoretical background of Actor-Network Theory and various models of Modernity. S/he knows and understands the fundamental role of philosophical ideas for Modernity as culture and for modern institutions .

(K_W20; H2A_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

A1: Student finds, analyses, evaluates, select and integrate data from written and electronic sources. S/he presents them in the discussion. S/he concludes discussions about them, and presents in a short description.

(K_U01; H2A_U01)

Metody dydaktyczne:

- discussion

- analysis of empirical data

Skrócony opis:

There are three aims of the class: 1. To learn the basics of Actor-Network Theory (ANT); 2. To learn basics of the selected models of Modernity (i.e. developed by A. Giddens, U. Beck, I. Wallerstein, J.W. Moore); 3. Discuss the models in the context of ANT and why, according to ANT – “we have never been modern”.

Pełny opis:

There are three aims of the class: 1. To learn the basics of Actor-Network Theory (ANT); 2. To learn basics of the selected models of Modernity (i.e. developed by A. Giddens, U. Beck, I. Wallerstein, J.W. Moore); 3. Discuss the models in the context of ANT and why, according to ANT – “we have never been modern”.

1. To fulfill aim no. 1 we discuss the basics of ANT, and how it differs from “traditional sociology”, this in turn will lead to the analysis of the philosophical presuppositions of ANT. We try to use such concepts as agency, rhizome, circulation, actor, humans and non-humans, assemblages and others. We also learn why you always need follow the actors, and also why in order to do ANT you need to be an ant.

2. The second aim will require discussions about the selected models of Modernity.

3. To fulfill task no. 3 we first learn why ANT says that “we have never been modern” only to move in step two to attempts to juxtapose ANT with the selected models of modernity.

Literatura:

Beck, Ulrich. 1992. Risk Society. Towards a New Modernity. London: SAGE Publications.

Callon, Michel. 1986. The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle, w: Michel Callon, John Law, Arie Rip (red.), Mapping the Dynamics of Science and Technology, The MacMillan Press Ltd., s. 19-34.

Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.

Latour, Bruno. 1987. Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern, transl. Catherine Porter, Simon & Schuster, New York, London i in.: Harvester Wheatsheaf.

Latour, Bruno. 1999. Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, London: Harvard University Press.

Latour, Bruno. 1999. On recalling ANT, w: John Law, John Hassard (red.), Actor Network Theory and After, Oxford: Blackwell Publishers, s. 15-25.

Latour, Bruno. 2004. Politics of Nature. How to Bring the Sciences into Democracy, Cambridge, Massechusetts, London: Harvard University Press.

Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory, New York: Oxford University Press.

Law, John. 1991. Introduction: monsters, machines and sociotechnical relations, w: John Law (red.), A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination, London, New York: Routlege, s. 1-23.

Law, John. 1999. After ANT: complexity, naming and topology, w: John Law, John Hassard (red.), Actor Network Theory and After, Oxford: Blackwell Publishers, s. 1-14.

Law, John i Annemarie Mol. 1995. Notes on materiality and sociality, w: The Sociological Review, vol. 43, nr 2, maj, s. 274-294.

Wallerstein, Immanuel. 2004. World-System Analysis. An Introduction. Durham and London: Duke University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Participation in discussion. Doing homeworks. Presentation of homeworks. Text analysis.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)