Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interpreting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpreting
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has in-depth knowledge of the grammar and vocabulary of the language/ languages at an advanced level. (K_W02)

W2: knows the principles of interpreting LSP texts (K_W03)

W3: has in-depth knowledge of the differences between the conventions used in Polish and English non-literary texts in the areas of the structure of the text, register, formulaic language structures (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: is able to interpret a variety of texts (e.g. speeches, presentations) (K_U03, K_U04, K_U17)

U2: is able to interpret from Polish into English and from English into Polish a variety of texts using various interpreting techniques (K_U05)

U3: is able to interpret from Polish into English and from English into Polish a variety of texts using various interpreting equipment (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: is aware of the the level of their linguistic and extralinguistic knowledge in Polish and in English, is aware of the need to develop this knowledge to interpret a variety of texts from Polish into English and from English into Polish (K_K01).

K2: is able to apply in practice ethical standards binding in the translator’s profession, starting from accepting the assignment (task commencement) until interpreting performance (task completion). (K_K07)

K3: is able to interpret a variety of texts that enable them to pursue a professional career (as a conference interpreter) (K_K08)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods:

- project work

- laboratory

- expert panels

- observation


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- stolików eksperckich

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

Classes may be held online.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes.

Assessment criteria: the student’s activity is evaluated during interpreting classes (also in the form of feedback from the teacher)

The final interpreting test - subject to evaluation - consists in consecutive interpreting (a vista interpreting) of a randomly selected text in Polish or in English out of a spectrum of thematic fields within the area of studies.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

The course objectives shall be accomplished via online teaching methods and tools.

In 2020/2021, the course will be conducted online via MS Teams, in synchronic and asynchronic mode.

Course links:

Group I:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af722c832db0c4cbf943e472ccdb985c9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=76c3002b-0c2e-43da-8ae7-01e98846220c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Group II:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab3a6f590defe4f13b1bda34c2b38ea9c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d2c9c0e8-ba0c-4276-bed6-8e9343854b73&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques: simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level).

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of interpreting and aims at acknowledging students with interpreting techniques and strategies. Students’ activities during the course consist in interpreting texts with the use of the following techniques:simultaneous interpreting, consecutive interpreting, a vista interpreting, liaison and chuchotage interpreting (on the C1 level). Students are to develop their interpreting workshop, note-taking techniques, working strategies and conference interpreter’s workshop. In-class exercises consist in interpreting texts from Polish into English and vice versa, individual or pair-work and discussing strategies applied.

List of topics:

• interpreting techniques and strategies

• preparing short speeches

• preparing miniconferences

• interpreting texts on a variety of topics (individual projects)

• simulating interpreter-client relations in the professional context

• presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

Englund Dimitrova, Birgitta. Expertise and Explicitation in the Translation Process. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 2005.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, Andrew. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium 2007r.

Gillies, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie konferencyjne, Tertium 2004r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)