Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy tłumaczeń ustnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s2ROM2L-ETU-O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Elementy tłumaczeń ustnych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: francuski
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 – Student wykazuje się odpowiednią znajomością języka francuskiego w stopniu pozwalającym na tłumaczenie ustne wypowiedzi ustnych z francuskiego języka specjalistycznego na polski i na odwrót, tak by, mimo drobnych błędów, sens główny tłumaczonej wypowiedzi pozostał zachowany.


K_W03 – Student ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury francuskiej, zna różne rejestry języka francuskiego i polskiego niezbędne w wykonywaniu tłumaczeń ustnych.


K_W10 – Student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa w dziedzinie tłumaczeń ustnych.


K_W11 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych potrzebną do tłumaczenia różnego rodzaju komunikatów ustnych choć zdarzają się jeszcze drobne błędy językowe i tłumaczeniowe.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące funkcjonowania organów sprawiedliwości i administracji publicznej, wykorzystując rozmaite źródła polskie i francuskojęzyczne (tradycyjne jak i internetowe).


K_U03 i 04- Student potrafi tłumaczyć zgodnie z zasadami tłumaczenia ustnego z języka francuskiego na język polski i na odwrót różne teksty o charakterze specjalistycznym oraz tworzyć własne słowniki i glosariusze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01- w związku z ciągłymi zmianami instytucjonalnymi oraz administracyjnymi w krajach francuskojęzycznych, student rozumie potrzebę dokształcania się ze szczególnym uwzględnieniem pracy własnej.


K_K02- Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.


K_K04- Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza ustnego.

Pełny opis:

Ćwiczenia z elementów tłumaczenia ustnego zapoznają studentów z rodzajami tłumaczeń ustnych, warsztatem tłumacza, przygotowaniem się do różnego rodzaju tłumaczeń (tłumaczenie konsekutywne z notacją i bez, a vista i „szeptanki”). Ponadto studenci przedstawiają wystąpienia w języku polskim i francuskim oraz kształcą sprawności tłumaczenia ustnego na poziomie C1 i C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tłumacząc wypowiedzi z zakresu polityki, dyplomacji i życia społecznego.

Literatura:

A. Gillies: Tłumaczenia ustne (Conference Interpreting), Tertium, Kraków, 2001.

- A. Gillies: Sztuka notowania, Tertium, Kraków, 2007.

- Kruk-Junger K.: Przekład ustny środowiskowy, ATH, Bielsko-Biała,2013.

- J. Poznański: Tłumacz w postępowaniu karnym, Translegis, warszawa, 2007.

- Rozan J.-F.: Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków, 2004.

- M. Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa, 2006.

- T. Tomaszkiewicz: Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa, 2006.

- M. Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa, 2007.

Dokumenty, teksty i inne pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru).

2. Aktywność (w tym przygotowanie dwóch 10 min wystąpień w języku polskim i francuskim na tematy narzucone przez prowadzącą zajęcia i opracowanie do nich glosariuszy; oraz przygotowanie tygodniowych "prasówek" w języku polskim i francuskim) . Wykonanie tłumaczeń ustnych różnego rodzaju wypowiedzi (treść tekstów winna być w większości przetłumaczona poprawnie).

3. Zaliczenie testu/ów leksykalnych obejmujących przerabiane na zajęciach słownictwo.

4. Na zakończenie zajęć wykonanie poprawnego w 60% tłumaczenia ustnego z użyciem notacji (weryfikacja wszystkich efektów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Pełny opis:

Ćwiczenia z elementów tłumaczenia ustnego zapoznają studentów z rodzajami tłumaczeń ustnych, warsztatem tłumacza, przygotowaniem się do różnego rodzaju tłumaczeń (tłumaczenie konsekutywne z notacją i bez, a vista i „szeptanki”). Ponadto studenci przedstawiają wystąpienia w języku polskim i francuskim oraz kształcą sprawności tłumaczenia ustnego na poziomie C1 i C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tłumacząc wypowiedzi z zakresu polityki, dyplomacji i życia społecznego.

Literatura:

A. Gillies: Tłumaczenia ustne (Conference Interpreting), Tertium, Kraków, 2001.

- A. Gillies: Sztuka notowania, Tertium, Kraków, 2007.

- Kruk-Junger K.: Przekład ustny środowiskowy, ATH, Bielsko-Biała,2013.

- J. Poznański: Tłumacz w postępowaniu karnym, Translegis, warszawa, 2007.

- Rozan J.-F.: Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków, 2004.

- M. Tryuk: Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa, 2006.

- T. Tomaszkiewicz: Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa, 2006.

- M. Tryuk: Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa, 2007.

Dokumenty, teksty i inne pomoce dydaktyczne dostępne na stronach internetowych.

Uwagi:

Jeśli w semestrze letnim zajęcia uniwersyteckie będą realizowane w formie zdalnej, zajęcia z elementów tłumaczeń ustnych będą odbywały się przez aplikację Teams w formie wideokonferencji.

W przypadku zajęć zdalnych, warunki zaliczenia pozostają bez zmian. Egzamin końcowy odbędzie się w formie tradycyjnej, w budynku uniwersyteckim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.