Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3Z-PWNM-KI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura Internetu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Artur Szarecki
Prowadzący grup: Artur Szarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną wybrane aspekty kultury Internetu oraz ich wpływ na nasze życie. Zgodnie ze szerokim, antropologicznym rozumieniem kultury, nacisk położony zostanie nie tyle na praktyki i formy artystyczne, co na codzienne interakcje, relacje i zjawiska społeczne, oraz to, jak zmieniają się one pod rosnącym wpływem usieciowienia i digitalizacji.

Pełny opis:

1. Sieć: między strukturą a metaforą

2. Dane i kwantyfikacja „ja”

3. Algorytmy jako maszyny kulturowe

4. Sieć 2.0: media społecznościowe

5. Komunikacja w Internecie

6. Wiralność i memy

7. Subwersja w sieci

8. Sława w Internecie: od mikrocelebrytów do influencerów

9. Kulturowe konteksty selfie

10. Ekonomie: między darem i towarem

11. Rewolucje społeczne a aktywizm sieciowy

12. Postprawda i koniec ekspertyzy

13. Rzeczywistość wirtualna

14. Gry komputerowe

Literatura:

Algorytmiczna kultura, „Kultura Współczesna” nr 1(104)/2019.

d’Ancona, M., Postprawda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

Benkler, Y., Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i sieci, WAiP, Warszawa 2008.

Castells, M., Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze Internetu, PWN, Warszawa 2013.

Christiakis N.A., Fowler, J.M., W sieci: jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2011.

Deleuze, G., Postscriptum o społeczeństwach kontroli, [w:] tegoż, Negocjacje 1972-1990, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2007.

Deleuze, G., Guattari, F., Wprowadzenie: kłącze, [w:] tychże, Tysiąc plateau, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Galloway, A., Język chce by go nie dostrzegać oraz Ręce ubrudzone kodem, „Kultura Popularna” nr 4(22)/2008.

Jenkins, H., Ford, S., Green, J., Rozprzestrzenialne media, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Kamińska M., Flaming i trolling - kulturotwórcza rola konfliktu we wspólnocie wirtualnej, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Kamińska, M., Stfu n00b! Język w sieci, [w:] tejże, Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2011.

Kamińska, M., „Przytul mnie i daj przemówić swym łzom”. Mobilny celebrytyzm bliskości, [w:] tejże, Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2017.

Keyes, R., Czas postprawdy, PWN, Warszawa 2017.

Lyon, D., Nadzór jako społeczna segregacja. Kody komputerowe i mobilne ciała, „Kultura Współczesna” nr 2(60)/2009.

Mayer-Schönberger, V., Cukier, K., Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. MIT Biznes, Warszawa 2014.

Slevin, J., Internet i formy związków ludzkich, [w:] [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Tapscott, D., Williams, A.D., Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAiP, Warszawa 2008.

Terranova, T., Wolna praca, „Kultura Popularna” nr 1(19)/2008.

Turkle, S., Samotni razem, WUJ, Kraków 2013.

Zuboff, S., Wiek kapitalizmu inwigilacji, Zysk i S-ka, Poznań 2020.

Uwagi:

W razie przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Artur Szarecki
Prowadzący grup: Artur Szarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione zostaną wybrane aspekty kultury Internetu oraz ich wpływ na nasze życie. Zgodnie ze szerokim, antropologicznym rozumieniem kultury, nacisk położony zostanie nie tyle na praktyki i formy artystyczne, co na codzienne interakcje, relacje i zjawiska społeczne, oraz to, jak zmieniają się one pod rosnącym wpływem usieciowienia i digitalizacji.

Pełny opis:

1. Sieć: między strukturą a metaforą

2. Dane i kwantyfikacja „ja”

3. Algorytmy jako maszyny kulturowe

4. Sieć 2.0: media społecznościowe

5. Komunikacja w Internecie

6. Wiralność i memy

7. Sława w Internecie: od mikrocelebrytów do influencerów

8. Kulturowe konteksty selfie

9. Subwersja w sieci

10. Opór i władza w epoce post-prawdy

Literatura:

Algorytmiczna kultura, „Kultura Współczesna” nr 1(104)/2019.

d’Ancona, M., Postprawda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

Benkler, Y., Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i sieci, WAiP, Warszawa 2008.

Castells, M., Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze Internetu, PWN, Warszawa 2013.

Christiakis N.A., Fowler, J.M., W sieci: jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2011.

Deleuze, G., Postscriptum o społeczeństwach kontroli, [w:] tegoż, Negocjacje 1972-1990, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2007.

Deleuze, G., Guattari, F., Wprowadzenie: kłącze, [w:] tychże, Tysiąc plateau, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Galloway, A., Język chce by go nie dostrzegać oraz Ręce ubrudzone kodem, „Kultura Popularna” nr 4(22)/2008.

Jenkins, H., Ford, S., Green, J., Rozprzestrzenialne media, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Kamińska M., Flaming i trolling - kulturotwórcza rola konfliktu we wspólnocie wirtualnej, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Kamińska, M., Stfu n00b! Język w sieci, [w:] tejże, Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2011.

Kamińska, M., „Przytul mnie i daj przemówić swym łzom”. Mobilny celebrytyzm bliskości, [w:] tejże, Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2017.

Keyes, R., Czas postprawdy, PWN, Warszawa 2017.

Lyon, D., Nadzór jako społeczna segregacja. Kody komputerowe i mobilne ciała, „Kultura Współczesna” nr 2(60)/2009.

Mayer-Schönberger, V., Cukier, K., Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. MIT Biznes, Warszawa 2014.

Slevin, J., Internet i formy związków ludzkich, [w:] [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Tapscott, D., Williams, A.D., Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAiP, Warszawa 2008.

Terranova, T., Wolna praca, „Kultura Popularna” nr 1(19)/2008.

Turkle, S., Samotni razem, WUJ, Kraków 2013.

Zuboff, S., Wiek kapitalizmu inwigilacji, Zysk i S-ka, Poznań 2020.

Uwagi:

W razie przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)