Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Egzamin dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-EDSA-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Egzamin dyplomowy
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Anna Cichy, Alicja Drozd-Lipińska, Paulina Glazińska, Krzysztof Jaworski, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Ewa Rogowska, Anna Stanicka, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Paulina Glazińska, Andrzej Grzywacz, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kalwasińska, Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Piernik, Ewa Rogowska, Anna Stanicka, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Krzysztof Szpila, Jarosław Tyburski, Sylwia Wrotek, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)