Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OWIBIOL-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 1 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:


W1: Definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego.


W2: Rozpoznaje poszczególne uprawnienia względem dzieła (jakie posiada twórca oraz inne podmioty praw autorskich), rozróżnia prawa osobiste i majątkowe.


W3: Zna przesłanki ochrony utworu, tłumaczy zasady, czasu ochrony tych praw.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:


U1: Posiada umiejętność analizy przesłanek przyznania ochrony przewidzianej w prawie autorskim.


U2: Potrafi legalnie korzystać z chronionych utworów.


U3: Rozumie istotę dozwolonego użytku.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:


K1: Rozumie wagę i znaczenie naruszeń praw autorskich

K2: Rozumiem konieczność legalnego korzystania z chronionych utworów.


Metody dydaktyczne:

Prezentacja podstawowych zagadnień, analiza tekstu prawnego, omówienie problemów praktycznych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi zasadami prawnej ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza z prawem autorskim.

Pełny opis:

1. System źródeł prawa własności intelektualnej

2. Prawa autorskie i prawa pokrewne - charakterystyka

3. Przedmioty prawa autorskiego,

4. Podmioty prawa autorskiego,

5. Autorskie prawa osobiste,

6. Autorskie prawa majątkowe,

7. Dozwolony użytek chronionych utworów,

8. Naruszenia praw autorskich i

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017

2. K. Czub, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2016

3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 4, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z 7 pytań jednokrotnego wyboru. Kryteria oceniania:

0-4 pkt.- 2 (nds.)

5 pkt. - 3 (dost.)

6 pkt. - 4 (db.)

7 pkt - 5 (bdb.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Różycka
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.