Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

_Biologia-plan studiów 1 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: _Biologia-plan studiów 1 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
2600-ACBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Strona przedmiotu
2600-BFRBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest pozyskanie wiedzy w zakresie budowy morfologicznej i anatomicznej roślin osiowych, co daje podstawę topograficzną i strukturalną do umiejscowienia procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie. Omawiana jest budowa rośliny na różnych poziomach organizacji biologicznej (komórkowej, tkankowej, organowej).

Strona przedmiotu
2600-CHORBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami chemii organicznej tj. nomenklaturą, budową, właściwościami i reakcjami związków organicznych. Wykazanie powiązań pomiędzy budowa i właściwościami związków organicznych oraz ich funkcją w świecie przyrody. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z syntezą i oceną czystości związków organicznych. Przyswojenie zagadnień z zakresu chemii organicznej stanowi podstawę dla przedmiotów realizowanych w kolejnych latach, np. biochemii.

Strona przedmiotu
2600-IBBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia obserwacji i rozpoznawania gatunków zwierząt bezkręgowych w środowisku naturalnym

Strona przedmiotu
2600-IKBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami identyfikacji poszczególnych gatunków kręgowców lądowych. Podczas zajęć terenowych studenci obserwują gatunki i za pomocą odpowiednich kluczy do oznaczania poszczególnych gromad oraz odsłuchiwania wzorcowych głosów uczą się rozpoznawania gatunków

Strona przedmiotu
2600-IRBIOL1-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć terenowych

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z gatunkami roślin osiowych oraz rozwinąć umiejętności prowadzenia obserwacji terenowych, jak również nauczyć rozpoznawania gatunków krajowych oraz aklimatyzowanych. Ponadto w trakcie zajęć studenci zdobędą praktyczną wiedzę sporządzania dokumentacji naukowej w postaci zielnika. Zajęcia te poszerzają wiedzy i umiejętności w analizowaniu budowy zewnętrznej organów roślin na wielu konkretnych żywych okazach, pozwalają na powiązanie zagadnień morfologii z czynnościami życiowymi oraz przystosowaniami do warunków środowiska.

Strona przedmiotu
2600-IRBIOL2-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów w terenie z gatunkami głównych rodzin występujących na terenach miejskich i podmiejskich Torunia. Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin zielnych na podstawie cech budowy morfologicznej. Przedstawione zostaną pospolite gatunki typowe dla siedlisk różnych. Zbiór roślin niepodlegających ochronie gatunkowej czy szczególnie rzadkich i zagrożonych (z czerwonych list). W wykonanie zielników dokumentujących lokalną florę zgodne z zasadami gromadzenia i opisywania materiałów zielnikowych

Strona przedmiotu
2600-MSBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi. Stosowanie podstawowych funkcji. Podstawy algebry macierzy.

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, Planowanie badań, utworzenie bazy danych, proste testy statystyczne.

Strona przedmiotu
2600-OWIBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest pozyskanie aktualnej wiedzy o zasadach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2600-PBBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne cele przedmiotu:

- uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy wyniesionej przez słuchaczy z liceum w stopniu pozwalającym na uzmysłowienie natury powiązań między działami biologii,

- przedstawienie budowy i czynności organizmów oraz zależności przyczynowo-skutkowych w ewolucji świata ożywionego,

- pokazanie podstawowych związków pomiędzy procesami występującymi w komórkach, tkankach, narządach i układach służących organizmowi jako całości, a także podstawowych prawidłowości funkcjonowania populacji i ekosystemów.

Tematyka wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące jedności i różnorodności świata ożywionego, ciągłości życia na Ziemi, funkcjonowania ekosystemów oraz ochrony bioróżnorodności. Ponadto zawiera krótkie opisy najważniejszych doświadczeń i odkryć, które doprowadziły do poznania fundamentalnych zagadnień z biologii.

Strona przedmiotu
2600-PCHBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu student rozszerzy posiadane wiadomości z zakresu budowy materii, układu okresowego, klasyfikacji związków chemicznych, typów wiązań i reakcji chemicznych, reakcji w roztworach. Zapozna się z chemią związków kompleksowych. Na tej podbudowie przybliżone mu zostaną zagadnienia z chemii analitycznej (identyfikacja związków, ilościowa ich analiza) oraz elektrochemii.

W trakcie ćwiczeń student pogłębia wiedzę ze znajomości okresowości właściwości pierwiastków, sposobu zapisu związków, ich nomenklatury, opisu drogi reakcji chemicznych i różnego typu obliczeń chemicznych, oraz nabywa umiejętności posługiwania się drobnym sprzętem laboratoryjnym, przygotowywania roztworów, obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej, które stanowią niezbędne przygotowanie do prac laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
2600-PFBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przypomnienie, uporządkowanie, uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości z fizyki w zakresie, który umożliwi studentowi rozumienie, opisywanie i tłumaczenie zjawisk zachodzących w układach ożywionych i nieożywionych. Studenci pracują praktycznie poznając podstawowe metody pomiarów fizycznych.

Strona przedmiotu
2600-PPBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających dostrzec oraz ocenić szanse i zagrożenia towarzyszące prowadzeniu własnego biznesu i realizowaniu kariery pracownika najemnego, a także znaczenie własnego wizerunku w aktywności zawodowej.

Strona przedmiotu
2600-PDBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wyposaża studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputera osobistego. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego opracowywania rezultatów badań i pomiarów, które będą wykonywane na zajęciach laboratoryjnych z innych przedmiotów. Uczy także zarządzania systemem operacyjnym komputera osobistego i jego ochrony, tworzenia i zarządzania bazami danych.

Strona przedmiotu
2600-SGBIOL-1-S1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: przedstawienie dyscypliny jaką jest systematyka (taksonomia), jej powiązań z innymi dziedzinami wiedzy, historia i współczesny stan badań. Historia powstania i rozwoju roślin oraz pokrewnych (lub tradycyjnie łączonych) grup organizmów – sinic, różnych grup glonów, zielenic, roślin telomowych (psylofity, mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe). Charakterystyka poszczególnych grup

systematycznych, ich przedstawicieli ważnych z punktu widzenia powiązań ewolucyjnych, roli gospodarczej, przyrodniczej. Zasięgi występowania roślin i ich udział w zbiorowiskach roślinnych. Przegląd ważniejszej literatury.

Zajęcia laboratoryjne: podstawy taksonomii roślin i zasady klasyfikacji współcześnie żyjących organizmów roślinnych. Filogenetyczny przegląd najważniejszych grup systematycznych organizmów z królestw: Monera, Protoctista i Plantae, oparty o naturalne pokrewieństwa poszczególnych grup roślinnych, uwzględniający ich ewolucję, ekologię, znaczenie w ekosystemach.

Strona przedmiotu
2600-WEBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzonych zajęć jest charakterystyka środowiska abiotycznego i biocenozy wód powierzchniowych. Istotnym elementem zajęć jest również ocena wpływu człowieka na ekosystemy wodne oraz przedstawienie podstawowych metod rekultywacji jezior.

Strona przedmiotu
2600-ZBZBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zoologia bezkręgowców w proponowanym zakresie (20 h wykładu i 45h laboratorium) obejmuje historię badań nad bezkręgowcami, podstawy taksonomii i nomenklatury zoologicznej, charakterystykę typów organizmów bezkręgowych oraz wybrane zagadnienia z morfologii i filogenezy, jako przygotowanie do zrozumienia na wyższych latach studiów zagadnień z fizjologii i taksonomii szczegółowej. Zajęcia z zoologii bezkręgowców służą także niwelowaniu różnic w wiedzy studentów pochodzących z różnych szkól nauczania średniego.

Strona przedmiotu
2600-ZPKBIOL-1-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z morfologią i anatomią funkcjonalną strunowców. Pozostałe treści omawiane podczas zajęć to: zasady nomenklatury biologicznej, podstawy systematyki, przegląd systematyczny i filogeneza ważniejszych grup taksonomicznych strunowców.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)