Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N1-2-BEu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Europy
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 2 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość z zakresu geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz, przede wszystkim, znajomości problematyki świata współczesnego

Metody dydaktyczne:

konwersatoryjne

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

13 grudnia (niedziela)

godz. 10.15-13.15 (4 godz.)

1. Podstawowe przemiany w europejskim ładzie politycznym w okresie pozimnowojennym

2. Załamanie się tzw. bloku wschodniego i rozpad ZSRR z punktu widzenia kształtowania się nowego europejskiego systemu bezpieczeństwa

3. Zjednoczenie Niemiec i jego następstwa z punktu widzenia kształtowania się nowego europejskiego systemu bezpieczeństwa

4. Rozpad Jugosławii i jego następstwa dla bezpieczeństwa europejskiego. Problemy bezpieczeństwa obszaru pojugosłowiańskiego

…………………………………………………………………….

10 stycznia (niedziela)

godz. 10.15-13.15 (4 godz.)

5. KBWE/OBWE w nowej architekturze bezpieczeństwa europejskiego

6. Obecność NATO w Europie. Rozszerzanie się NATO na Wschód. Obecność wojskowa USA w Europie

7. Udział Unii Europejskiej w kształtowaniu nowej sytuacji bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej

8. Problem imigracji oraz zagrożenie terrorystyczne widziane z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego

…………………………………………………………………….

17 stycznia (niedziela)

godz. 10.15-13.15 (4 godz.)

9. Polityka zagraniczna i koncepcja bezpieczeństwa Wlk. Brytanii

10. Polityka zagraniczna i koncepcja bezpieczeństwa Francji

11. Polityka zagraniczna i koncepcja bezpieczeństwa Niemiec

12. Próby integracji obszaru środkowoeuropejskiego. Grupa Wyszehradzka i kraje tzw. wschodniej flanki NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego

…………………………………………………………………….

7 lutego (niedziela)

godz. 10.15-12.30 (3 godz.)

13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji. Stosunki Rosji z NATO oraz UE

14. Problemy bezpieczeństwa europejskiej części obszaru poradzieckiego/WNP. Konflikt ukraiński, Białoruś, konflikt w Naddniestrzu

15. Konflikty na poradzieckim Zakaukaziu: napięcia na linii Rosja- Gruzja oraz konflikt o Górski Karabach

Literatura:

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, WAiP, Warszawa, Warszawa 2008, ss. 608.

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, [red.] Zięba Ryszard, Wyd. Poltext, Warszawa 2018, ss. 501.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, [red.] Żukrowska Katarzyna, Wyd. IuxatTax, Warszawa 2011, ss. 467.

Kupiecki Robert, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, MSZ, Warszawa 2016, ss. 242.

Kuźniar Roman (in.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2012, ss. 478.

Rocznik Strategiczny, Scholar, Warszawa, kolejne tomy od I: 1994/1995.

Żurawski vel Grajewski Przemysław, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, PWN, Warszawa 2012, ss. 489.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1. oceny obecności na zajęciach (możliwe opuszczenia bez usprawiedliwienia 2 godzin (trzykwadransowych) zajęć)

2. oceny dwa wystąpienia podczas zajęć

3. aktywności na zajęciach

zaliczania (w formie pisemnej) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 5 lub większej godzinach zajęć

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.