Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - pilates

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-PIL
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - pilates
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego, wskazane zainteresowanie, otwarcie, aktywność oraz dobry stan zdrowia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada wiedzę o zasadach ćwiczeń Pilatesa

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: wykonuje podstawowe elementy ćwiczeń Pilatesa

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej.Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana


Metody realizacji zadań

-naśladowcza ścisła

-zadaniowa ścisła


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Ćwiczenia Josepha Pilatesa mają na celu poprawę postawy ciała ,poprzez wzmocnienie mięśni posturalnych."Obudzenie" świadomości własnego ciała i tworzenie zdrowych wzorców ruchowych. Kierowanie się podstawowymi zasadami tj. -oddychanie, -silne centrum , -koncentracja, -precyzja, -płynność.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się ćwiczeniami mającymi na celu poznanie funkcjonowania biomechaniki mięśni własnego ciała i skoordynowania tego z oddechem (Prepilates).Następnie stopniowo intensyfikujemy trudność ćwiczeń,używając takich przyborów jak:taśmy elastyczne,obręcze "Magic Ring",obciążniki 1 kg.,piłki, Body bolPilates l,Easy boll,.Rollery-wałki korekcyjne.Ćwiczenia Pilatesa kierują się następującymi zasadami:1.Koncentracja 2.Oddychanie3.Centrum siły,4.Kontrola 5.Dokładność 6.Płynność 7.Wyobrażnia 8.Intuicja.Dąży się do tego ,aby wszystkie zasady stosować podczas każdego ćwiczenia.Mięśnie które wzmacniamy w technice Pilatesa to głównie mięsień poprzeczny brzucha,mm.miednicy(głównie dna miednicy)oraz mięsień wielodzielny.Wszystkie te mięśnie są stabilizatorami które pozwalają na utrzymanie kręgosłupa w pozycji prawidłowej (fizjologicznej).W zależności od stopnia sprawności i zaangażowania grupy można wprowadzać inne elementy form ruchowych takich jak:joga.joga dance,tańce latino,taniec brzucha i "Zumba".Formy te dodatkowe (poza urozmaiceniem zajęć)wzmacniają element kontrolowania własnego ciała.

Literatura:

1."Pilates-kształtowanie ładnej sylwetki ciała"Anna Selby ,Alan Herdman Wydawnictwo Gaia 2."Ćwiczenia Pilates"Lynne Robinson Gerry Convy Media sp z o.o.Sp K.Klub dla Ciebie W-wa 2002 3".Pilates dla każdego" Denise Austin Zysk i s-ka Wydawnictwo Poznań 2002 4".Gimnastyka która leczy" Świat Książki W-wa 2003 5".Pilates dla każdego"Rose Rodrigez Bellona W-wa 2007

Metody i kryteria oceniania:

W1 – rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi opisać podstawowe zasady jakimi kierują się ćwiczenia Pilatesa

U1 - obserwacja działań studenta podczas ćwiczeń; zaliczenie – student wykonuje poprawnie podstawowe ćwiczenia zgodnie z zasadami Pilatesa.

K1 – sprawdzanie obecności; zaliczenie – 100% obecności na zajęciach, jeżeli nieobecność jest spowodowana chorobą (usprawiedliwienie zwolnieniem lek.)nie musi być odrabiana ,pozostałe nieobecności student jest zobowiązany odrobić u swojego prowadzącego na podobnych zajęciach w ciągu dwóch tygodni od powstania nieobecności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Anna Wiak, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska, Michał Tyburski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Lewandowska-Plińska, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Kamil Michalski, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Anna Lewandowska-Plińska, Mariusz Soja, Michał Wasielewski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)